– Vilken metod man än skulle använda kan man hitta de som är kritiska, säger Morgan Johansson till Svenska Dagbladet.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har företrädare för Centerpartiet och Vänsterpartiet krävt att regeringen ska agera med anledning av den hårda kritiken från ett antal ledande experter mot RMV:s metoder för att bedöma asylsökandes åldrar.

Morgan Johansson säger till SvD att det är oerhört viktigt att det går att göra medicinska åldersbedömningar, bland annat för att visa omvärlden att Sverige har ett sådant kontrollsystem.

– De som är emot åldersbedömningar måste svara på frågan hur vi ska försäkra oss om att de som är överåriga inte hamnar fel, och vad vi skulle ha i stället.

På frågan hur viktigt det är att bedömningarna blir rätt, svarar han SvD.

– De ska vara så rättssäkra som möjligt. Men Sverige kan ju inte vara det enda land i vår omvärld som inte klarar av att göra medicinska omvärldsbedömningar. Det kan ju inte vara så att våra system eller kompetens är så mycket sämre.

Han uppger vidare att han litar på RMV:s bedömningar.

– Uppdraget till Rättsmedicinalverket var att använda sig av de metoder som de anser har bäst kvalitet. Jag tror att det mycket väl kan vara så att nästan vilken metod man än skulle använda sig av skulle det vara så att man alltid kan hitta de som är kritiska.

RMV:s generaldirektör Monica Rodrigo säger till SvD att hon är trygg med åldersbedömningarna trots att två rättsläkare tagit avstånd från sina egna utlåtanden om ålder eftersom de inte anser att metoden som används är tillförlitlig.

– Metoden är uppbyggd för att klara av ett väldigt stort antal ärenden. När vi valde metoder var det meningen att vi skulle kunna avgöra upp till 14 000 ärenden och vi har hittills gjort 11 000. Det byggde på en matris som vi har byggt upp. Röntgenläkare och tandläkare har tittat på bilderna och gjort bedömningarna. Jag har fullt förtroende för dem.

Enligt henne grundar sig den framförda kritiken till stor del på andrahandsuppgifter och saknar ordentlig vetenskaplig grund.