Artikeln i fråga,  »Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome« publicerad i tidskriften Respiration 2015, är en fallbeskrivning av en patient med ARDS som fick ECMO-behandling och därefter experimentell behandling vid Karolinska universitetssjukhuset 2011.

Enligt beslutet som nu fattats av Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen fälls fyra av artikelns medförfattare för oredlighet, däribland Paolo Macchiarini.

Dessutom ska tidskriften Respiration underrättas med en begäran om att artikeln omedelbart ska dras tillbaka.

Eftersom inga av de fällda forskarna är anställda vid KI är inga arbetsrättsliga åtgärder aktuella.

Beslutet om att inleda en utredning om misstänkt oredlighet avseende den aktuella artikeln togs i april 2016 av dåvarande vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright. Ärendet skickades därefter till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning för bedömning.

CEPN:s expertgrupp anlitade i sin tur Dag Lundberg, professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet, som extern granskare. Han var i sin bedömning mycket kritisk och ansåg bland annat att det rörde sig om forskning snarare än ren sjukvård.

Enligt honom talade mycket för oredlighet i forskning eftersom de ansvariga forskarna bland annat underlåtit att dokumentera etiska överväganden innan den »innovativa behandlingen« startades, inte kontaktat regional etikprövningsnämnd, utnyttjat en svårt sjuk patient för forskning utan tillstånd, överdrivit betydelsen av resultaten och genomfört en behandling som inte vilade på god teoretisk grund.

När Expertgruppen i juni förra året lämnade sitt slutgiltiga yttrande kom man dock fram till andra slutsatser. De ansåg inte att det handlat om oredlighet. Anledningen var att det inte gått att fastställa om åtgärderna skett inom ramen för forskning.

Expertgruppen medgav förvisso att Dag Lundberg pekat på ett antal viktiga brister, men att dessa i allt väsentligt legat inom ramen för sjukvård och att sådana brister inte är en fråga för expertgruppen.

Enligt Karolinska institutets pressmeddelande väntas rektor Ole Petter Ottersen senare i vår fatta beslut om misstänkt oredlighet i forskning gällande sex artiklar där Paolo Macchiarini är huvudförfattare. Bland dessa sex artiklar ingår en mycket uppmärksammad artikel som publicerats i tidskriften Lancet.

Paolo Macchiarini är sedan tidigare fälld av Karolinska institutet för oredlighet i forskning gällande en vetenskaplig artikel publicerad 2014 i tidskriften Nature Communications.

Läs också:

Expertgrupp friar Macchiarini

Macchiarini-artikel får hård kritik

Nature Communications drar tillbaka Macchiarini-artikel

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk

Expertgruppen för oredlighet i forskning: Macchiarini skyldig till fusk