Beslutet uppges vara ett gemensamt beslut fattat av Andreas Ringman Uggla och sjukhusdirektör Melvin Samsom.

»Beslutet har under en längre tid vuxit fram och det finns inte längre några förutsättningar att vara kvar i rollen som produktionsdirektör och direktör för SSVP«, skriver sjukhusledningen i en kommentar till Dagens Nyheter. SSVP står för strategisk sjukvårdsutveckling och vårdproduktion.

I ett pressmeddelande kommenterar Andreas Ringman Uggla sin avgång på följande sätt:

»Det är viktigt att förändringen som sjukhuset genomgår fortsätter på ett bra sätt. Jag känner att jag inte kan fortsätta att göra ett bra jobb i min roll och ser denna lösning som bra både för mig och Karolinska.« 

Karolinska universitetssjukhuset har tidigare fått kritik för de höga kostnaderna för konsulter kopplade till bolaget Boston Consulting Group, BCG. Dessutom har förhållandet mellan Andreas Ringman Uggla och BCG varit ifrågasatt. Innan Andreas Ringman Uggla fick sin position i sjukhusledningen arbetade han i sex år som konsult för just BCG.

Enligt Dagens Nyheter, som i flera artiklar granskat Karolinska universitetssjukhusets användning av konsulttjänster från BCG, står Anderas Ringman Uggla som fakturareferens på en majoritet av förra årets BCG-fakturor som totalt uppgått till nära 28 miljoner kronor.

I slutet av december förra året meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man skulle inleda en internrevision gällande kostnader för konsulter.

Revisionen ska vara klar i slutet av januari i år, men redan i går, onsdag, rapporterade Dagens Nyheter att sjukhuset skärper sina rutiner för inköp av managementkonsulter. Nu ska sådana inköp godkännas av sjukhusdirektören efter granskning av ekonomidirektör och upphandlingschef.

Boston Consulting Group har bland annat anlitats för arbetet med att införa värdebaserad vård i Karolinska universitetssjukhusets nya organisation.

Läs mer:

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras