Som Läkartidningen berättade i maj har Region Jönköpings län i en undersökning kommit fram till att de digitala vårdgivarna Kry och Min Doktor ställt diagnoser och förskrivit antibiotika på felaktiga grunder i flera fall av tonsillit och pneumoni.

Den granskningen ligger till grund för en begäran från tre läkare att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska den digitala vårdformen. De menar att den utgör ett hot mot patientsäkerheten och bidrar till överförskrivning av antibiotika, vilket de baserar på »en extremt hög andel felaktiga handläggningar«.

Därtill lyfter de fram företagens marknadsföring som de menar är aggressiv och missvisande, samt att de digitala vårdgivarna ensidigt prioriterar lätta patientfall.

Kry säger till Läkartidningen att de inte vill kommentera innan IVO har avgjort om de kommer att hantera ärendet. Min Doktors medicinskt ansvariga läkare Henrik Kangro skriver i ett mejl till Läkartidningen att Jönköpingsrapporten är skev och inte tar med data som exempelvis provtagning vid tonsillit, men att företaget och regionen nu är överens om vad framtida rapporter ska baseras på.

Henrik Kangro skriver också att Min Doktor gärna visar hur man arbetar med kvalitetssäkring och han framhåller att företaget sedan starten har haft en dialog med IVO, Sveriges Kommuner och landsting, samt Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens. 

 

Läs även:

Nätläkare förskriver antibiotika på felaktiga grunder

Min Doktor ger Jönköping skarp kritik

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor