Medverkade i debatten gjorde, från vänster: Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande SKL, Marie Morell (M), landstingsråd i Östergötland, Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson och Anders Åkesson (MP), sjukvårdspolitisk talesperson och regionråd i Region Skåne. Foto: Jesper Cederberg

I samband med Läkarförbundets årliga mingel anordades på onsdagen en sjukvårdspolitisk debatt. Inbjudna för att debattera var Anders Henriksson (S), förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Marie Morell (M), landstingsråd i Östergötland, Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson och Anders Åkesson (MP) sjukvårdspolitisk talesperson och regionråd i Region Skåne.

En utgångspunkt för debatten var den nationella primärvårdsreform som Sveriges läkarförbund driver, och som bland annat inkluderar listning på läkare, fast läkarkontakt och listningstak.

– Jag skulle säga att vi just nu är i en primärvårdsreform. Jag känner att det finns större uppslutning i dag än kanske någonsin tidigare. Hela det som regeringen tar initiativ till, och som Anna Nergårdh leder, handlar om att ställa om till att erbjuda vård så nära medborgarna som möjligt. Jag skulle säga att det behövs många saker – inte en reform, utan många under lång tid, där vi klarar av att vara långsiktiga och uthålliga, kommenterade SKL:s Anders Henriksson (S).

Han lyfte bland annat fram förslaget om ny vårdgaranti, där patienter i stället för att som i dag få träffa en läkare inom sju dagar, ska garanteras en bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar. Han framhöll också resursförstärkningarna inom psykiatri och psykisk ohälsa.

Anders W Jonsson (C) höll inte alls med om att förslaget till ny vårdgaranti innebär någon förstärkning.

– Regeringen lägger ett lagförslag som kallas förstärkt vårdgaranti, men tar i själva verket bort rätten att träffa läkare inom sju dagar. Jag kommer att göra allt jag kan för att stoppa det förslaget i riksdagen. Vi ska förstärka patentens rätt, inte försvaga den.

Han lyfte också fram Norge och deras fastläkarsystem som ett bra exempel på hur man kan ordna läkartillgängligheten inom primärvården.

– Det är inte »rocket science«. Norge löste det på 90-talet genom en handlingskraftig regering ledd av Arbeiderpartiet. I dag ligger man på 98 procents täckning vad gäller fastläkare.

En annan fråga som diskuterades gällde Sveriges låga antal vårdplatser.

Anders Henriksson menade att frågan har flera dimensioner. Dels måste landstingen klara av att rekrytera personal, dels måste man se till att vårdplatserna används på ett bättre sätt.

Debattörerna lyfte också fram den nya lagen om utskrivningsklara patienter.

– Jag tänker att samverkan med kommunerna är en jätteviktig del, för det måste vara »rätt« patienter som finns på vårdplatserna. Vi har haft alldeles för många medicinskt färdigbehandlade patienter. Jag hoppas att den här lagen kommer att ge effekt, sa Marie Morell (M).

Frågan om debattörerna ville se en blocköverskridande parlamentarisk utredning för att hantera framtidens finansiering av vården fick dock tveksam respons av panelen.

– Jag inte säker på att det behövs fler utredningar. Vi har Stiernstedts utredning, och Anna Nergårdhs arbete. Jag tror att mycket av den förändring som behövs ligger där, sa Anders Åkesson (MP).

Marie Morell ansåg inte heller att en finansieringsutredning är nödvändig. Däremot ville hon se en ordentlig framtidsanalys av hur vårdutvecklingen ser ut.

– Jag uppfattar att vi ena sekunden pratar väldigt mycket om nära vård, men när det väl kommer till kritan och vi ska genomföra vår organisering, kompetensutveckling och bygga våra hus så blir det mer av samma.

– Där måste man väl ge en eloge till Stockholm som faktiskt har vågat med NKS (Nya Karolinska i Solna, reds anm) – om man nu får berömma det för en gångs skull – att man har vågat tänka annorlunda och tar med det som är förändringskraften. Jag tror vi riskerar att sitta fast i en gammal struktur, med gammal kompetens och gamla fastigheter, och inte kunna göra den förändring som är nödvändig om vi inte gör en ordentlig analys, fortsatte hon.

När Gabriella Ahlström, journalist och för dagen debattledare, ställde frågan om Sverige behöver förstatliga sjukvården och kommunalisera primärvården blev svaret från panelen ett gemensamt nej.

– Det svensk sjukvård inte behöver nu är en jättestor omstrukturering. Titta vad som har hänt hos polisen, sa Anders W Jonsson.

Som sista ämne diskuterades #utantystnadsplikt, de kvinnliga läkarnas upprop mot sexuella trakasserier och diskriminering inom hälso- och sjukvården.

– Det är inte acceptabelt. Det är på ren skånska åt helvete, men jag tror inte att man kan skilja vården från de strukturer som finns i samhället i stort, sa Anders Åkesson.

– Det viktigaste nu är att vi fortsätter att ha det här samtalet, ett vardagssamtal om de här frågorna, så att vi inte gör en systemfråga av det här, sa Marie Morell.