– Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt. Därför gör vi nu om hur Sverige jobbar med organdonationer, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

År 2016 genomfördes 786 transplantationer med organ i Sverige – 137 från levande donatorer och 649 från avlidna. Antalet avlidna donatorer var 185. Det är fler än någonsin, men räcker trots detta inte eftersom det är betydligt fler som väntar på en organdonation. Varje år avlider människor som väntar på ett organ, men inte kunnat få det. 2016 avled exempelvis 21 personer i väntan på transplantation. Fram till oktober förra året hade redan 27 personer avlidit.

Den tidigare donationsutredningens förslag presenterades i september 2015. Tidigare hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) utlovade sedan en proposition under 2017, men så blev det inte.

Annika Strandhäll lovade i somras att en proposition skulle läggas fram till riksdagen senast våren 2018. Men även hon tvingas bryta sitt löfte. Anledningen är att förslagen från den tidigare utredningen inte är möjliga att genomföra enligt den nuvarande lagstiftningen på området.

Regeringen tillsätter därför en ny donationsutredning som har till uppgift att lösa de juridiska knutarna. Framför allt handlar det om samtycke till organdonation, samtyckesutredning till medicinska insatser i syfte att möjliggöra en donation samt hur man kan göra det lättare för människor att berätta om sin egen inställning till organdonation.

Den förra utredningen, liksom remissinstanserna, pekade på otydligheter när det gäller det nationella ansvaret för donationsfrågor. Det är bakgrunden till att regeringen nu vill ersätta det nationella rådet för organ- och vävnadsdonation med det nya donationscentrumet. Det ska enligt regeringens plan ske i mars. Syftet är enligt pressmeddelandet att »samla och stärka donationsfrågorna under ett paraply som blir tydligt i förhållande till såväl allmänhet som hälso- och sjukvården«.

Socialstyrelsen kommer att ansvara för nationell samordning och spridning av kunskap om donation och transplantation av organ och vävnader.