– Jag tror aldrig att jag har presenterat ett kunskapsstöd som varit så efterfrågat och applåderat, sa E-hälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik på ett seminarium som hennes myndighet höll tillsammans med Socialstyrelsen på torsdagen.

Sajten är resultatet av ett samarbete mellan de båda myndigheterna. Den ska guida läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal, men även beslutsfattare och gemene man, i det som kan vara juridiskt snåriga frågor.

– Jag var förvånad över hur matig den är. Behovet är stort och har funnits länge, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren på seminariet.

På sajten div.socialstyrelsen.se finns utbildningsmaterial som beskriver olika scenarier vårdpersonal kan ställas inför. Men det finns också en sorts ordbok, som enkelt ska förklara juridiken bakom olika begrepp och hänvisa till rätt lagrum. Det kan till exempel handla om hur patientjournalen får användas. Sajten förklarar också vad som ska dokumenteras, vilket skulle kunna stävja överdokumentation.

– Det finns en risk att man drunknar i dokumentation och får svårt att identifiera det som är viktigt. Och så har man en journal, en läkemedelslista, ett kvalitetsregister och så vidare, sa Heidi Stensmyren, som påpekade att det kan bli än mer snårigheter i framtiden med digitala beslutsstöd som samlar data från olika källor.

Tanken är att sajten ska uppdateras med fler exempel och ny information allteftersom den efterfrågas.

– Vi kommer att fortsätta utveckla den med verklighetsnära exempel. Det gäller att omsätta det här till en vardag, sa Janna Valik.

 

Läs även:

Apropå »Men du får inte titta i hans journal« – så säger lagen

Kultur: »Men du får inte titta i hans journal«

Tolkningen av patientdatalagen – en samlingssida