Ett trettonde fall av mässling i Göteborg konstaterades sent på onsdagen, rapporterar lokala medier. Därtill meddelar Västerbottens läns landsting på torsdagseftermidagen att en person från Västsverige har insjuknat under en vistelse i länet.

Även några vårdanställda i Västra Götaland har drabbats och risken finns att någon har fört smittan vidare till nyfödda barn, något Läkartidningen rapporterat om.

I samband med händelseutvecklingen har också frågan om personalens immunitet lyfts.

– Det är något man måste diskutera på nationell nivå. Vilka krav kan vi ställa i svensk hälso- och sjukvård? Det känns som att det finns en förväntan bland medborgarna att de här frågorna lyfts, säger Görel Nergelius, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Socialminister Annika Strandhäll (S) säger i en intervju med SVT att hon är öppen för en diskussion om krav på immunitet hos vårdpersonal, om fackförbunden vill se regelförändringar.

Men både vårdgivare och myndigheter säger att även om det inte finns något tvång på vaccination, finns redan andra åtgärder som arbetsgivaren kan vidta. Genom de allmänna bestämmelserna som bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, kan arbetsgivaren tillfälligt omplacera eller stänga av icke immun personal.

– Arbetsgivaren har ett ansvar för personalen, säger Jens Åhman, chef på enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer på Arbetsmiljöverket.

– Om personalen går in i en sådan situation där det finns risk för en allvarlig smitta, har arbetsgivaren en skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder och om det är lämpligt erbjuda vaccination eller andra förebyggande åtgärder. Arbetsgivaren kan omplacera personal som inte har det skydd som gör arbetet säkert, eller skicka hem personalen med bibehållen lön.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, framhåller också de möjligheterna. Men därtill kan vårdgivaren neka en person anställning på vissa avdelningar om hen saknar immunitet.

– Om det kommer en person som söker arbete, men inte vill bli vaccinerad, kan vi vid anställningstillfället säga »okej, men då får du inte jobba med riskfyllda verksamheter som intensivvårdsavdelning, barn-IVA eller neonatalavdelning«, säger Hans Karlsson, avdelningschef för vård och omsorg på SKL.

Arbetsgivaren ska dock i första hand erbjuda vaccin till vårdpersonal som inte redan har ett skydd. Men det kräver också att man faktiskt vet vilken immunitet de anställda har.

– Någonstans har det brustit när personal har blivit sjuk. Om de har brutit mot lagen eller om det har brustit ändå är svårt att säga. Men det är en viktig sak att ta lärdom av, säger Jens Åhman på Arbetsmiljöverket.

Sahlgrenska universitetssjukhuset uppger till Läkartidningen att en sammanställning av mässlingsutbrottet kommer att göras när det väl är över. Där kan frågan om sjukhusets ansvar lyftas.

 

Läs även:

Sahlgrenska undersöker anställdas immunitet efter mässlingsutbrottet