I december stoppade Migrationsverket alla beslut som gäller asylsökande flickor efter att Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och doktorand vid Uppsala universitet, i en debattartikel i Läkartidningen visat att risken för att flickor i 16- och 17-årsåldern felbedöms som vuxna är stor vid magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon, så kallat MR-knä.

MR-knä och röntgen av visdomständer är de metoder som Rättsmedicinalverket (RMV) har valt för medicinsk åldersbedömning inom ramen för asylprocesser.

I en ny debattartikel i Svenska Dagbladet kräver Fredrik Tamsen nu att RMV:s modell för åldersbedömningar slopas helt och att ansvariga politiker agerar för att det ska ske.

»Behovet av åldersbedömningar kvarstår, men det är hög tid att Sverige reser sig ur denna rättsskandal och övergår till vetenskapligt grundade metoder«, skriver Tamsen.

Kritiken har fått politiker från C och V att reagera och det kan, enligt partiernas migrationspolitiska talespersoner, bli aktuellt att återigen kalla Rättsmedicinalverket till socialförsäkringsutskottet för att svara på experternas kritik.

– Jag tycker att regeringen skyndsamt måste pausa åldersbedömningarna och se till att vi får till en rättssäker metod, säger Christina Höj Larsen (V), migrationspolitisk talesperson och ledamot i socialförsäkringsutskottet, till Svenska Dagbladet.

I SvD har flera experter – rättsläkare, jurister och professorer – i en serie artiklar riktat hård kritik mot metoderna som används i Sverige för att bedöma åldern på asylsökande. En rättsläkare, Sixten Persson, som skrivit under flera hundra av RMV:s åldersutlåtanden har sagt att han inte längre kan stå för sina utlåtanden.

I dag, tisdag, hålls en interpellationsdebatt i riksdagen om åldersbedömningarna.