En arbetsgrupp vid SKL har gått ut med ett »diskussionsunderlag« till landstingens ekonomidirektörer, vilket Dagens Medicin har publicerat. Där ger SKL flera förslag som ska samla de offentliga verksamheternas frågor om digital vård. Organisationen vill att Riksavtalet för utomlänsvård ska anpassas så att det ska »stödja och bidra till – inte motverka – en fortsatt och bred utveckling av den digitala vården«.

SKL vill att det ska bli tydligt för patienten om den digitala vården handlar om utomlänsvård eller inte, och vilken vårdcentral som är kontraktsansvarig. Organisationen föreslår också bland annat att alla landsting redovisar utomlänspriser på samma sätt, tillämpar reglerna i riksavtalet och använder en och samma patientavgift för digital vård.

I diskussionsunderlaget skriver SKL att utomlänsersättningarna är en viktig fråga eftersom de digitala tjänsterna är lättillgängliga. Det gäller också frågan om en patientavgift, med tanke på att företaget Doktor.se ser ut att kunna erbjuda digital vård till hela Sverige utan patientavgift, efter att de köpt en vårdcentral i Sörmland.

 

Läs även:

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Digital vård får pengarna att rulla

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«