Orsaken är en extrem belastning på akutmottagningen de senaste dygnen, uppger sjukhuset i ett pressmeddelande. Samtidigt har Södersjukhuset just nu många inneliggande patienter, vilket gör att vårdplatserna inte räcker till.

Situationen uppges vara extremt pressad trots att sjukhuset kallat in mer personal på akuten och öppnat upp extra vårdplatser.

– Under jul- och nyårsveckorna har vi haft stort antal sjuka patienter som inkommit till akuten och väntan på en vårdplats har blivit längre än vanligt. Effekten blir att många patienter som behöver vidare vård först måste vänta på akutens observationsenhet och i korridorer, säger chefläkare Eva Östblom i pressmeddelandet.

Under onsdagen ska man försöka öppna upp ytterligare vårdplatser.

Benjamin Kos, läkare vid akutmottagningen, beskriver akutmottagningen som helt överbelastad i en artikel i Dagens Nyheter.

– Det är inte patientsäkert, för de läkare som arbetar här är inte vana att ronda patienter, säger han till tidningen.

Enligt honom övernattade 36 patienter på akutmottagningen. Han nämner några andra konsekvenser av det extrema vårdplatsläget; hjärtpatienter kan inte övervakas som de ska och äldre patienter med höftfrakturer får inte den förberedelse som krävs inför sina operationer.

En sjuksköterska som arbetar på akuten på Södersjukhuset beskriver det som att »jobba på ett krigssjukhus«.

– Vi har intensivvårdspatienter som blivit liggande på grund av platsbrist och svårt sjuka patienter som faller från sina britsar i korridorerna. Det är helt otroligt att det här får fortgå, och bara en tidsfråga innan något allvarligt kommer hända, säger hon till DN.

Under tisdag eftermiddag återgick Södersjukhuset till normalläge och situationen på akuten uppgavs ha blivit mer stabil. Läget beskrevs dock som fortsatt ansträngt men många överbeläggningar och många svårt sjuka på akuten.

Förra året försattes flera svenska sjukhus i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. I slutet av november gick Centrallasarettet i Växjö och Ljungby till exempel upp i stabsläge av den anledningen. Sunderby sjukhus i Luleå är ett annat sjukhus som utlyst stabsläge ett flertal gånger för att vårdplatserna inte räckt till.

Sedan Läkartidningen för knappt tio år sedan började redovisa siffror ur SKL:s årliga verksamhetsstatistik har antalet vårdplatser i landet varje år minskat, både i absoluta tal och i förhållande till folkmängden.

Men mellan 2015 och 2016 försvann rekordmånga vårdplatser i landet: 645 vårdplatser inom somatisk specialistvård, vilket motsvarar 3,3 procent. I Stockholm har antalet vårdplatser minskat från 1,74 till 1,55 per 1 000 invånare från 2013 till 2016.

– Vården är skuren ned till benet, verkligen. Trots att det finns en rätt stor samsyn i Sverige om att vi har väldigt få vårdplatser så fortsätter minskningen, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen i somras.

Enligt OECD hade Sverige år 2015, då den senaste jämförelsen gjordes, minst antal disponibla vårdplatser per 1 000 invånare av alla EU-länder.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen riktat kritik mot flera akutmottagningar i Stockholm. Vid tillsynen av akutmottagningen på Södersjukhuset framkom bland annat att det är vanligt att patienter vårdas på akutmottagningen i väntan på vårdplats, och det händer att den berörda patientgruppen blir kvar på akutmottagningen i över ett dygn, framför allt beroende på att det saknas disponibla vårdplatser.