Vid årsskiftet 2018/2019 löper det avtal som Ersta psykiatriska klinik har med Stockholms läns landsting ut. Men även om Ersta efter en upphandling skulle få ett avtal efter 2018 så ser det inte ut att bli för den specifika målgruppen sjukvårdspersonal. I stället blir det troligen ett generellt avtal för den psykiatriska verksamheten.

– Vi tycker att anställda i vården, precis som alla andra, ska ha lika bra tillgång till vård. Varför ska vi ha en särskild fil för vårdpersonal? Vi upphandlar hela volymen i stället så att vi kan bredda vårdutbudet totalt sett, sa Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, till Läkartidningen i december.

Nu samlar sig läkare och annan sjukvårdspersonal till ett upprop för att rädda kliniken. Planen är att uppropet – som alltså hade 2 000 namnunderskrifter på torsdagens förmiddag – ska mejlas till ansvariga politiker i landstinget i morgon fredag.

En länk till uppropet har bland annat delats i Facebook-gruppen »Vem tar hand om doktorn« – ett kollegialt nätverk där läkares arbetssituation och hälsa står i fokus, och där många av medlemmarna har egna erfarenheter av vården på Ersta psykiatriska klinik.

Psykiatern Jill Taube och allmänläkaren Maria Zetterlund Gustafsson, som startade »Vem tar hand om doktorn« betonar att de inte initierat uppropet och således inte vill ta åt sig äran för det. Jill Taube säger dock att hon tycker att den psykiatriska verksamheten särskilt för vårdpersonal verkligen behövs.

– Det handlar ju inte om att den vård som finns för alla inte duger åt vårdpersonal. Men även om Stockholm är ganska stort så är sannolikheten ganska stor att man som läkare och vårdpersonal känner någon om man vänder sig till den vanliga vården, säger Jill Taube och fortsätter:

– Det handlar även om att det är så svårt att kliva ur doktorsrollen och vara patient när man är doktor.

Hon har själv erfarenheter från den psykiatriska vården för vårdpersonal på Ersta.

– Jag var patient där för många år sedan. Det var ganska tufft att vara ST-läkare samtidigt som jag hade hela köret med barn och livspusslet. Jag fick en ond axel som grädde på moset och i samband med det blev jag sjuk och gick in i en depression, säger Jill Taube.

– När jag var patient på Ersta upplevde jag det som väldigt positivt att få komma till människor som var proffs på att se till att man som läkare fick vara bara patient, fortsätter hon.

Läs tidigare artikel:

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad