Riksgenomsnittet år 2016 var 5,2 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser enligt Socialstyrelsens »Öppna jämförelser 2017«.

Variationerna mellan landstingen var dock stora. I Landstinget Sörmland var problemen som störst med 13,5 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla platser, i Region Kronoberg var motsvarande siffra bara 1,8.

– En överbelagd vårdavdelning innebär att patienter vårdas på en plats som inte har den medicinska utrustning som kan behövas och en arbetsmiljö som ökar risken för vårdskador, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ett annat växande problemområde är de svenska operationsköerna. Väntetiderna ökar generellt sett, men även här är variationerna stora. I Halland fick de flesta patienter, 92 procent, sin operation inom 90 dagar. I Jämtland var det bara 68 procent som fick det.

Även väntetider till utredning eller behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har ökat på de flesta håll i landet. Här sticker Dalarna ut negativt medan Uppsala har bäst resultat.

Inom förlossningsvården har utvecklingen för Apgar-poäng, som mäter det nyfödda barnets hälsotillstånd, varit negativ. Andelen barn med låg Apgar-poäng har ökat under de fem senast redovisade åren och det finns även skillnader mellan landstingen. Västerbotten hade högst andel nyfödda barn med låg poäng.

Andelen fysiskt inaktiva bland personer med diabetes ökar, förekomsten av mulitiresistenta bakterier fortsätter att öka och när det gäller fallskador bland äldre syns inte heller någon positiv utveckling.

Under 2016 ökade även sjukfrånvaron bland anställda inom landsting och regioner. Halland hade lägst sjukfrånvaro och Västmanland högst.

Men rapporten bjuder också på några glädjande resultat. Medellivslängden ökar, men samtidigt ökar även skillnaden mellan olika grupper i befolkningen.

Fler patienter överlever hjärtinfarkt och cancer. Fler patienter med risk för stroke får behandling med blodförtunnande läkemedel efter utskrivning och en positiv utveckling syns även när det gäller äldre med olämpliga läkemedel.

I en internationell jämförelse behöver Sverige inte heller skämmas – Sverige hamnar på fjärde plats i Healthcare Access and Quality Index, som jämför hälso- och sjukvården i 195 länder.

Hela rapporten »Öppna jämförelser 2017 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat« hittar du här.

Läs också:

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

OECD:s senaste rapport: Fortsatt färre vårdplatser i Sverige

Hoppfullt i Sörmland trots ny bottennotering

Fler sommaröverbeläggningar jämfört med i fjol

Sommaren värst i Sörmland

Strid om vårdplatser på Gotland

SKL: Oftast bättre att överbelägga