Värdebaserad vård är ett mycket omdiskuterat ämne. Modellen har delvis införts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt mer omfattande vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

Dagens Nyheter rapporterade tidigare i veckan att en stor amerikansk studie pekar på att en ekonomisk styrmodell baserad på värdebaserad vård ger en mindre jämlik vård. Enligt tidningen kom forskarna fram till att vårdgivare som vårdar relativt rika och friska patienter fick mer pengar, medan vårdinrättningar som vårdade fattigare och sjukare patienter fick mindre pengar.

– Det vi kunnat konstatera är att modellen inte fungerat. Den har varken åstadkommit högre kvalitet eller lägre kostnader. Men det värsta är den icke-önskvärda sidoeffekten den gav upphov till: Att vården blev mindre jämlik, säger Eric T Roberts, en av forskarna bakom studien, till Dagens Nyheter.

Karolinska universitetssjukhusets presschef Kim Sjölund uppger för Dagens Nyheter att man inte hunnit sätta sig in rapporten. Dock påpekar hon på att studien är amerikansk och att sjukvårdssystemen i USA och Sverige skiljer sig åt samt att den ekonomiska ersättningen inte diskuterats på Karolinska, eftersom det är en fråga för landstinget.

Mot bakgrund av DN:s rapportering reagerar nu sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S).

– Jag blir oroad. Värdebaserad vård som modell har ju införts på fler håll relativt snabbt i Sverige, säger hon till Dagens Nyheter.

Hon anser att det är centralt att sjukvårdens styrmodeller faktiskt styr mot det som står i hälso- och sjukvårdslagen. Det vill säga att den med störst behov ska ges företräde till vården. Hon tar också upp att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, fått i uppdrag av regeringen att utreda kunskapsläget kring värdebaserad vård och hur modellen inverkar på vården.

SBU:s rapport väntas bli klar i maj i år.

I söndags publicerade Dagens Nyheter också en debattartikel skriven av företrädare för det omstridda konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG. Bolaget marknadsför modellen värdebaserad vård i Sverige och har tidigare haft ett mycket uppmärksammat samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

I debattartikeln skriver BCG:s Nordenchef Stefan Larsson och bolagets Sverigechef Johan Öberg bland annat att begreppet värdebaserad vård aktivt har förvrängts i den svenska debatten. De menar att värdebaserad vård varken är en konsultprodukt från BCG eller organisations- eller ersättningsmodellmodell, utan en strategi för framtidens sjukvård som finns på flera hundra sjukhus och i länder som Danmark och Nederländerna.

Dessutom skriver de att det finns mängder med vetenskaplig evidens vad gäller värdebaserad vård.

I en debattreplik svarar nu företrädare för Stockholms läkarförening, däribland ordföranden Johan Styrud. De skriver bland annat att föreningen inte påpekat bristen på evidens för värdebaserad vård, utan snarare att den evidens som finns inte stödjer idén om värdebaserad vård skulle vara överlägsen någon annan styrmodell.

Enligt läkarföreningen är det »med något av en dåres envishet« som BCG försvarar en modell som har lett till att Sveriges största universitetssjukhus efter två år med BCG har en vård i kaos, ständig platsbrist och den största personalomsättningen man upplevt i modern tid.

I stället för att försvara värdebaserad vård borde BCG be om ursäkt för vad man åsamkat vården och också fundera över hur de ska betala tillbaka de hundratals miljoner kronor man kostat för skattebetalarna, avslutar läkarföreningen.

Läs mer:

Sahlgrenska: Svag evidens för värdebaserad vård

SBU kartlägger värdebaserad vård

Läkaresällskapet vill evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch

Rak debatt om värdebaserad vård: »Stoppa inte det vi påbörjat!«

KI:s ledning vill inte ta ställning för värdebaserad vård

Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vård

Värdebaserad vård – inte alltid värdelös