Den aktuella försäljningen, som gäller Karolinska universitetssjukhusets huvudbyggnad och intilliggande byggnader i Solna, har varit mycket omdebatterad.

Landstingsstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna försäljningen där köpeskillingen ligger på 2,3 miljarder kronor. Som köpare står en rad aktiebolag som kontrolleras av fastighetsbolaget Niam AB. Men eftersom landstinget ser fortsatta behov av det gamla sjukhuset ska landstinget få hyra lokaler i sjukhusbyggnaden av Niam AB fram till 2020, vilket gör att landstinget får in mindre pengar för affären.

Samtidigt har flytten till Nya Karolinska Solna, NKS, gått trögt. Nyligen rapporterade Svenska Dagbladet att de stora tekniska problemen som länge plågat NKS hotar att försena vårens planerade inflyttningar som bland annat innefattar delar av cancervården.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om att IT-problemen och patientsäkerhetsriskerna också gjort att flytten till det toppmoderna forskningshuset Bioclinicum vid NKS försenats.

Nu har sjukhusets lokala läkarförening valt att agera. I fredags lämnade föreningen, enligt Dagens Nyheter, in en anmälan enligt arbetsmiljölagen till sjukhusledningen med krav på att försäljningen av de gamla lokalerna måste stoppas till dess att man kommit tillrätta med arbetsmiljöbristerna i den nya sjukhusbyggnaden. 

Förutom redan kända problem med exempelvis brist på administrativa arbetsplatser och fallerande teknik, pekar läkarföreningen bland annat på dålig ventilation, odörer i patient- och mottagningsrum som inte kan vädras ut eftersom fönstren inte går att öppna, svårigheter att bibehålla patientsekretessen på grund av insyn, för höga temperaturer i läkemedelsrum vilket kan leda till att läkemedel förstörs samt brist på jourrum. Därtill lyfts flera brister i operationssalarnas planering fram, exempelvis:

  • För högt sittande el- och gasuttag.
  • Bildskärmar som är felplacerade, inte klarar rummens fuktighet samt dras med bildfördröjning.
  • Frånvaro av strålskydd.

– Allt är egentligen bedrövligt, men en poäng med den här skrivelsen är att någon måste ta ett övergripande ansvar för problemen. Som det är nu blir det en ohållbar arbetssituation, säger läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark till Dagens Nyheter. 

I en skriftlig kommentar till tidningen uppger sjukhusdirektör Melvin Samsom att problemen är kända och att ett arbete kring hur de ska lösas pågår, men att de planerade åtgärderna ska ses över utifrån läkarföreningens påpekanden. Han uppger också att han kommer att svara på skrivelsen, dels vid ett möte med läkarföreningen den 15 februari, dels skriftligen.

Parallellt med skrivelsen till sjukhusdirektören har lokala fackliga företrädare, tillsammans med Stockholms läkarförening, drivit ett upprop mot försäljningen. En protestlista med drygt 9 000 namn lämnades under måndagen över till Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholm.

Dessutom har det förekommit misstankar om jäv kring fastighetsaffären sedan det uppdagats att Mikael Lövgren, som suttit flera år i sjukhusets styrelse, också är styrelseledamot i det köpande bolaget Niam AB.

Efter en snabbutredning uppgav dock landstingsdirektör Malin Frenning för Svenska Dagbladet att ingen från sjukhuset har deltagit i den centrala försäljningsprocessen och att jäv därför inte förekommit.

Läs också:

Visselpipor – när larmen på NKS inte fungerar

Läkarföreningen om läget på Karolinska: »Vi måste få en konkret förbättring«

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds

Sjukhusdirektören medger brister vid barnakuten på NKS

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

IVO gör tillsyn på Nya Karolinska

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS