I dag skulle landstingsfullmäktige i Stockholm ha fattat beslut om försäljningen av Karolinska universitetssjukhusets gamla byggnader i Solna. 

Men efter att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om återremiss, vilket övriga parter enligt Dagens Nyheter ställde sig bakom, skjuts beslutet nu på framtiden. 

Enligt Svenska Dagbladet ska tänkbara jävsförhållanden och andra eventuella felaktigheter i ärendet mellan Stockholms läns landsting och det köpande bolaget Niam AB utredas.

Försäljningen av de gamla sjukhuslokalerna har väckt starka reaktioner. Läkartidningen berättade på måndagen att Karolinska universitetssjukhusets läkarförening lämnat in en anmälan enligt arbetsmiljölagen till sjukhusledningen med krav på att försäljningen måste stoppas till dess att man kommit tillrätta med de många arbetsmiljöbristerna i den nya sjukhusbyggnaden.

Sjukhusets läkarförening har tillsammans med Stockholms läkarförening också varit drivande i ett upprop mot försäljningen och under måndagen lämnades en protestlista med 9 000 namnunderskrifter över till fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M).

Tidigare under tisdagen rapporterade Dagens Nyheter också att Alliansen i Stockholms läns landsting nu backar i frågan om en extern granskning av Karolinska universitetssjukhusets hantering av konsulttjänster, fakturor och misstänkt jäv – ett krav som har förts fram av oppositionen. Vid ett extrainsatt möte med landstingsstyrelsen på tisdagen beslutade sig de styrande politikerna för att ställa sig bakom kravet på en extern granskning.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) deltog inte vid mötet. Som Läkartidningen tidigare berättat har hon tagit ett kliv tillbaka i beslut som rör granskningar av Karolinska universitetssjukhuset, då hon kan vara jävig eftersom hennes make arbetar som upphandlingschef vid sjukhuset.

Enligt Dagens Nyheter kommer landstingsdirektören få i uppdrag att genomföra en extern granskning av alla beslut som tagits om konsultköp och fakturor, jäv, personkopplingar samt eventuella överträdelser av personer i nyckelpositioner vid sjukhusets köp av konsulttjänster.

Läs mer:

Läkare kräver: Stoppa försäljningen av »gamla« Karolinska

Landstingsråd utreds för jäv i beslut om granskning av Karolinska

Landstinget kräver tillbaka pengar från konsultbolag

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom