Socialminister Annika Strandhäll (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Regeringen ser detta som en viktig insats för att bidra till att frågan om tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer förs framåt, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Samtidigt betonas att regeringen inte har några synpunkter på det som Socialstyrelsen har kommit fram till.

Tanken är att de regionala cancercentrumen ska samla dem med bäst kunskap när det gäller PSA-test och tilläggsmetoder för diagnostik och genomföra workshops för att hitta ett »standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test«.

Tanken är också att hitta kunskapsluckor som behöver tätas för att man ska kunna skilja patienter där utvidgad provtagning behövs från dem där man kan avstå från det.

Läs mer:

Socialstyrelsen: Mer forskning behövs för förbättrad diagnostik av prostatacancer

SBU:s expert: »Inga tunga bevis för att tilläggsmetoder ger mycket större träffsäkerhet«