– Vi kommer att ge landstingsdirektören i uppdrag att gå tillbaka till BCG och återkräva pengar. Om de har tagit administrativa avgifter och annat från Karolinska som anses som olämpliga, så ska vi gå tillbaka till BCG och kräva tillbaka skattekronor, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) till Dagens Nyheter.

Hon kan dock inte precisera närmare hur mycket pengar det handlar om.

– Jag har ingen aning om hur mycket det kan röra sig om, men det spelar ingen roll om det rör sig om små eller stora pengar. Det handlar om principen. Varje sten ska vändas på, säger Irene Svenonius. 

Det var i onsdags som sjukhusets internrevisor i en rapport konstaterade flera brister i Karolinska universitetssjukhusets hantering och inköp av konsulttjänster från konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG. Bland annat konstaterades brister i delegationsordning, att de finansiella begränsningarna för beställning av konsulttjänster inte har följts och att gällande regler vid risk för jäv och intressekonflikter inte följts.

Dessutom saknas fakturaunderlag i form av specifikationer för en del av BCG:s fakturor.

I samband med att rapporten offentliggjordes meddelade sjukhusdirektör Melvin Samsom att sjukhuset ska ta fram ett åtgärdsprogram och att åtgärderna ska vara genomförda senast i slutet av första kvartalet i år.

Dagen därpå, på torsdagen, uppgav sjukhusets styrelseordförande Anders Ekblom att styrelsen inte ansåg att de åtgärder Melvin Samsom lagt fram var tillräckliga, och presenterade därför en rad ytterligare åtgärder.

Bland annat vill styrelsen att det inrättas en ny tjänst, en så kallad compliance officer, centralt i ledningen för att se till att rutiner och processer efterlevs.

Styrelsen vill också att ledningen omedelbart ser till att varje fakturaunderlag som saknas för åren 2011–2014 kommer fram.

Anders Ekblom uppgav dock att styrelsen fortsatt har fullt förtroende för såväl Melvin Samsom som övriga sjukhusledningen.

Irene Svenonius beskriver styrelsens förslag på åtgärder som skarpa och seriösa. Vad gäller förtroendet för sjukhusdirektören och styrelsen säger Irene Svenonius till Dagens Nyheter att det är naggat i kanten på grund av de uppenbara bristerna, men att förtroendet inte är förbrukat.

Läs också:

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader