Det var en något försenad Stefan Löfven som på måndagen anlände till Akademiska sjukhuset i Uppsala för att berätta mer om Socialdemokraternas nya förslag inom sjukvårdsområdet. 

Förslagen, som fokuserar tydligt på sjukvårdspersonalen, innefattar bland annat ett mål om 14 000 ytterligare anställda i vården till 2022. Det förslaget beräknas enligt Stefan Löfven kosta omkring tio miljarder kronor.

Socialdemokraterna vill också öronmärka 400 miljoner kronor per år 2019 till 2022 för att fler sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Dessutom lovar han att alla socialdemokrater i kommuner och landsting ska arbeta för en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Först ut på dagordningen vid statsministerns besök vid Akademiska sjukhuset var dock ett besök hos barnokologen. Där fick statsministern besöka patienter, men också prata med och lyssna till medarbetare.

Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef för barnonkologin på Akademiska sjukhuset kommenterade förslagen om satsningar på vårdpersonalen så här:

– Det låter väldigt bra, även om man inte kan komma ifrån att det är ett valår i år. Men det är jätteviktigt och jag blev väldigt glad av förslaget. Förr har man kanske inte riktigt pratat så mycket om personalen. Man har pratat om patienterna, vilket förstås är viktigt, men utan en bra personalvård fungerar det inte, säger hon.

Efter besöket på barnonkologen fick en imponerad statsminister, tillsammans med pressuppbådet, bevittna en operation av ett pulsåderbråck. 

Därefter höll Stefan Löfven ett tal till medarbetare vid sjukhuset. I talet upprepade han de utmaningar som han identifierat gällande långa vårdköer till exempelvis cancervården, ojämlik vård i landet och arbetsvillkoren för dem som arbetar i vården samt de satsningar han tidigare under dagen presenterat.

Han passade dock också på att hylla hälso- och sjukvårdens personal och pekade på att svensk hälso- och sjukvård på många sätt håller mycket hög kvalitet internationellt sett.

– Vi ska ha en sjukvård som ska kunna fortsätta att visa omvärlden, förbluffa omvärlden, med vad vi kan åstadkomma, sa Stefan Löfven.

Vid en efterföljande pressträff fick Stefan Löfven en fråga om hur hans förslag praktiskt ska kunna korta vårdköerna. På den frågan svarade han:

– Framför allt genom att ha mer personal. Ofta blir operationer inställda, eller att köerna växer, för att det är för lite personal. Man åtgärdar inte det med något enkelt trick och tillsätter någon kömiljard. Det löser inte problemet, utan problemet måste lösas med människor, fler kollegor i vården. De här proffsen som ska kunna göra sitt jobb behöver bli fler.

En som lyssnade på Stefan Löfvens tal var Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening. 

– Det här är en slags del i valrörelsen naturligtvis, men det är ju positiva signaler på några fält. Däremot finns det ju en hel del som han inte berör, till exempel de stora krisområdena vårdplatsbristen och vad man gör åt den, säger han i en kommentar till Läkartidningen.

Vill du lyfta fram något särskilt i hans tal?

– Det är positivt att man vill göra satsningar både på utbildningsområdet och arbetsmiljöområdet, men jag saknar ju en hel del. Han berör till exempel inte det här gränslandet, som blivit och har varit jobbigt i många år, mellan kommunal omsorg och sjukvård.

– Sedan säger man att man vill satsa på svaga grupper, vilket är positivt, men om man gör väldigt bra vårdsatsningar på cancerområdet så finns det risk för undanträngningseffekter på andra områden. Jag skulle vilja höra någon fördjupning och konkretisering av det här budskapet.

Han talade om att andra ska förbluffas över svensk sjukvård. Räcker de här satsningarna för det?

– Det tror jag inte, men det är självklart positivt att man lyfter fram sjukvården i valdebatten. Det riktar fokus på rätt saker och sedan får vi se vad konkretiseringen innebär.

Läs även:

Socialdemokraterna lovar mer personal till vården