Läkartidningen har tidigare berättat att patienten i fråga begärt att åklagarens beslut om att lägga ned förundersökningen mot Macchiarini ska omprövas.

I anmälan till IVO hänvisar patienten både till den begäran och till att han tidigare polisanmält en överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. 

I oktober förra året trädde patienten också fram med sin berättelse i Dagens Nyheter, vilket Läkartidningen berättat om.