Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S)  vid pressträffen den 16 februari. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) meddelade beslutet att tillsätta en kriskommission vid en pressträff på fredagseftermiddagen.

Regeringen är missnöjd med hur landstingsledningen i Stockholm hanterat problemen på NKS och anger detta som anledningen till att regeringen nu går in i det kommunala självstyret och tillsätter en utredning av en situation som de betecknar som »helt exceptionell«.

– Vi vill säkerställa en god och trygg vård för alla patienter i hela landet. Det är därför vi står här i dag för att något sådant här inte ska hända, sa finansminster Magdalena Andersson.

Det som skulle ha blivit Sveriges bästa sjukhus har blivit ett av världens dyraste sjukhus med konsekvenser för personalen och för patienterna, enligt ministrarna.

– Jag hade gärna sett att Moderaterna skulle ha tagit tag i den här situationen redan för ett år sedan, sa Magdalena Andersson.

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll betonade hur otroligt duktiga och kompetenta personalen på Karolinska är. Och hon kritiserade NKS-projektet för att inte tillräckligt lyssnat på professionerna i utformningen av sjukhuset.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening är inne på samma linje när han kommenterar regeringens besked om den statliga NKS-granskningen:

– Äntligen! Det här är en jätteblunder och ett jättebekymmer. Allt har blivit fel och man har absolut inte lyssnat på professionen, och man har inte tagit till sig av de inspel man har haft. Det är verkligen bra att man lyfter i den här smeten. Det man kan vara kritisk mot är att det inte har hänt tidigare, men det är fantastiskt bra att det händer nu, säger Johan Styrud till Läkartidningen.

Direktiv för utredningen eller vem som ska leda kommissionen är inte klart än.

Men enligt Magdalena Andersson ska utredningen ge svar på hur situationen blivit som den blivit och hur man kan säkerställa att det inte händer igen. Uppdraget ska innefatta en kartläggning av de regelverk och kontrollmekanismer som finns och hur landstingen följer dessa vid upphandlingar, investeringar, organisationsförändringar och så kallade OPS-lösningar.

I uppdraget ingår också att vid behov föreslå lämpliga åtgärder samt identifiera risker för att offentliga medel inte används till det de är avsedda för samt undersöka om villkoren för statsbidragen behöver ses över.

Att det blev en särskild kommission för uppdraget motiverade Magdalena Andersson så här:

– För ett sådant här ändamål har regeringen inget befintligt organ till sitt förfogande. Riksrevisionen och Konstitutionsutskottet är sådana organ, men de har uppdrag att granska den statliga verksamheten, men något motsvarande instrument för att granska kommuner och landsting har regeringen inte, och vår bedömning är att inga av de myndigheter regeringen styr över har förutsättningar att granska landstingen på det sätt som behövs. Därför har regeringen beslutat att vi kommer att tillsätta en utredning, en kommission. 

Utredningen ska vara klar den 1 mars 2019.

Läkartidningen har tidigare berättat att det redan pågår ett antal utredningar och granskning kring Nya Karolinska Solna, bland annat vad gäller konsultinköp och misstänkt jäv.

Dessutom gör Stockholms universitet en större oberoende genomlysning av hela NKS-projektet, där en första delrapport väntas inom kort. På frågan vad som skiljer regeringens utredning mot den som Stockholms universitet genomför pekade Magdalena Andersson på att utredningen vid Stockholms universitet är en forskningsutredning som leds av en professor.

– Det är naturligtvis oerhört bra att man kan lägga ett forskningsperspektiv på det här, men vår bedömning är att det också är viktigt att ha ett mer »hands on«-perspektiv så att man kan få en direkt lärdom för politiker framöver, och också att se från regeringen sida om det är några åtgärder som vi kan vidta för att undvika att något sådant här händer igen. Det kommer vi inte få svar på från den utredningen. Det här är ett bredare grepp, och det handlar om att kunna dra mer konkreta lärdomar av den här historien, sa Magdalena Andersson.