WMA:s president Dr Yoshitake Yokokura har tidigare vädjat till Iran om att Ahmadreza Djalali, som WMA betraktar som en samvetsfånge, ska släppas fri omedelbart och att dödsdomen mot honom ska upphävas. Nu upprepar Yoshitake Yokokura budskapet i en andra vädjan till de iranska myndigheterna, detta efter att dödsdomen mot Djalali nyligen åter fastställdes

I ett uttalande den 13 februari säger WMA:s president att Dr Djalali är »samvetsfånge och att det inte finns något bevis för att han är något annat än en akademiker som fredligt utövar sitt yrke«.

Enligt WMA har Djalali under rättsprocessen nekats sina grundläggande mänskliga rättigheter, han har isolerats, utsatts för psykologisk tortyr och hans erkännande är framtivingat. Han är nu sjuk och i behov av akut vård, enligt WMA, som även hänvisar till att FN-organet OHCHR, United Nations Working Group on Arbitrary Detention, har kritiserat Iran på liknande grunder. 

Ahmadreza Djalali är iransk medborgare men har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han disputerade i katastrofmedicin vid Karolinska institutet 2012. Han har suttit fängslad i Iran sedan 2016. Själv har han uttalat att anledningen till att han fängslats är att han vägrat spionera för Irans räkning. I oktober förra året dömdes han till döden för spioneri. En rad organisationer strider för hans sak.

Läs mer:

KI begär möte med Irans ambassadör om dödsdömd forskare

KI-forskaren Djalalis dödsdom fastställd

Dödsdom mot fängslad KI-forskare står fast

WMA uppmanar Iran: Släpp omedelbart KI-forskaren fri

KI-forskare uppges ha dömts till döden i Iran

WMA uppmärksammar KI-forskaren Djalali

Tidigare KI-forskare hotas av avrättning