För några år sedan organiserades den skånska sjukvården om och delades in i tre geografiska områden. I samband med det försvann sjukhuscheferna.

Men i fjol beslutade den politiska ledningen i regionen att sjukhuscheferna skulle återinföras för ett tydligare lokalt styre med närmare koppling mellan personal och ledning. De aktuella sjukhusen är Hässleholms sjukhus, Ystad lasarett, Helsingborgs sjukhus, Trelleborgs lasarett, Landskrona lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad.

Nu har det blivit klart vilka som blir chefer för alla dessa sjukhus, förutom Centralsjukhuset i Kristianstad, där region och läkarförening är oense om rekryteringen.

Övriga är:

  • Trelleborg: Marco Brizzi
  • Landskrona: Thomas Persson
  • Helsingborg: Harald Roos
  • Ystad: Annika Malmqvist
  • Hässleholm: Caroline Lindahl

– Under deras ledning räknar jag med att vi kommer att se bättre samarbete inom varje sjukhus, säger regiondirektör Alf Jönsson, i ett pressmeddelande.

Skånes universitetssjukhus berörs inte av förändringen eftersom dess förvaltningschef i praktiken fungerar som sjukhuschef.

 

Läs även:

Sjukhuschefer återinförs i Skåne