Regeringens utredare Göran Stiernstedt. Foto: Thomas Carlgren

Regeringen ser att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär nya möjligheter för hälso- och sjukvården. Samtidigt pekar regeringen på att det finns risker och att det behöver bli tydligare vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala vårdmöten.

Därför beslutade regeringen i dag, torsdag, om ett tilläggsdirektiv till den statliga utredaren Göran Stiernstedts redan påbörjade utredning »Ordning och reda i vården« där fokus ligger på att säkerställa att vårdens pengar går till just vård och att principen om vård efter behov upprätthålls.

Dessutom ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över både omfattningen och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns. Socialstyrelsen ska också ge rekommendationer om vilken vård som lämpar sig för digitala vårdtjänster och hur kvaliteten ska kunna följas upp.

– Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk i dag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska redovisa en kartläggning och kvalitetsuppföljning i maj 2018. Rekommendationerna om vilken vård som lämpar sig för digitala vårdtjänster ska redovisas i oktober 2018. Göran Stiernstedts utredning ska presentera ett första delbetänkande senast den 15 juni 2018, och sitt slutbetänkande den 31 december 2018.

Läs också:

Göran Stiernstedt ska skapa »ordning och reda« i vården

Landstingen tar upp kampen om digital vård

SKL vill ha samsyn om digital vård

Så mycket kostar den digitala vården

Digital vård får pengarna att rulla