– Många kroniska tillstånd lämpar sig väl för digital behandling. Det är också de patienterna som har mest att vinna på att möta vården digitalt, säger Josefin Landgård, medicinskt utvecklingsansvarig och grundare av Kry, till Läkartidningen.

Det tog mindre än en dag att få in de 100 patienter som ska ingå i det 14 veckor långa pilotprojektet, uppger Kry. Den digitala vårdgivaren samarbetar sedan två och ett halvt år med företaget Medituner som tagit fram produkten Asthmatuner. Det är en spirometer som tillsammans med en mobilapp tar fram data, vilken sedan skickas till Kry.

– Jag tycker själva idén är bra. Sedan pågår en studie om Asthmatuner, och det är viktigt att se att den håller vad den lovar, säger Christer Janson, professor vid Uppsala universitet och faktaordförande för astma vid arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

Han poängterar att åtminstone tidigare versioner av Asthmatuner byggt mestadels på lungfunktion snarare än symtom, där det senare är standard i dag när man bedömer graden av astmakontroll. Men även om så är fallet kan digital vård vara lämplig för astmabehandling.

– Det går naturligtvis att jobba med digital vård när det gäller symtombaserad monitorering. Det är kanske ännu enklare. Det kan vara att man fyller i ett formulär via sin telefon.

Han uttalar sig inte principiellt om privata digitala vårdgivares vara eller icke vara, men tekniken tycker han är intressant.

– Idén är väldigt attraktiv tycker jag, att man monitorerar patienter med kroniska sjukdomar telemedicinskt. Men det är viktigt att man verkligen har belägg för att det är ett bra instrument.

För Krys del kan det bli aktuellt att behandla andra kroniska sjukdomar i framtiden.

– Det tittar vi på hela tiden. Det finns en stor nytta för kroniskt sjuka att ha sådan här delaktig vård, ta del av sin data, och ha kontakten digitalt. Det ser vi fram emot att utveckla, säger Josefin Landgård.