Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade på onsdagen sin årliga yrkesstatistik. Siffrorna avser 2016 och visar könsfördelningen bland anställda i olika yrken i åldrarna 16–64 år.

Enligt SCB fanns det 21 900 specialistläkare 2016, varav 51 procent var män. Medelåldern för männen var 50 år, medan den genomsnittliga kvinnliga specialistläkaren var 48 år.

Såväl ST- som AT-läkargrupperna dominerades dock av kvinnor. 57 procent av ST-läkarna och 58 procent av AT-läkarna var kvinnor, med en medelålder på 35 respektive 31 år. Medelåldern för de manliga ST- och AT-läkarna var 36 respektive 31 år.

Gruppen »övriga läkare« utgjordes av 5 000 läkare, varav 53 procent var kvinnor.

Jämfört med 2015 har antalet läkare i grupperna ST-läkare, AT-läkare samt övriga läkare totalt sett ökat något, medan antalet specialistläkare har minskat marginellt.

Hela SCB:s rapport, »Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016«, finns att ta del av här.