Som Läkartidningen tidigare berättat har Region Skåne skrivit på ett avtal med det amerikanska företaget Cerner om att leverera regionens nästa vårdinformationssystem. Projektet går under namnet SDV – Sammanhållen digital vårdmiljö. Det ska inte bara ersätta dagens journalsystem, utan bli ett enhetligt system som ersätter många andra.

Men journalsystemet Cosmics tillverkare, svenska Cambio, överklagade affären till förvaltningsrätten. Företaget menade att upphandlingen inte gått rätt till.

Nu drar Cambio dock tillbaka sin överklagan och därmed lägger domstolen ned ärendet. Det betyder att regionen kan gå vidare med projektet.

– Det är ett efterlängtat besked. Inte minst för våra medarbetare som med det nya systemet kommer att kunna ägna mer tid åt patienter och mindre tid åt administration, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Region Skåne använder i huvudsak två journalsystem i dag. I sjukhusvården används Melior, som också är skapat av Cerner, och i primärvården används PMO.

 

Läs även:

Skåne får nytt enhetligt vårdinformationssystem