Nasim Farrokhnia, tidigare verksamhetschef vid Södersjukhusets akutmottagning, blir ny forsknings- och utbildningschef på Kry. Foto: Södersjukhuset

Varför väljer du att gå till Kry?

– Jag har chefat i vården och ser vilka utmaningar, både arbetsmiljömässigt och patientsäkerhetsmässigt, som finns. Och någonstans väcktes min nyfikenhet att ta tillvara på tekniken och hitta nya lösningar som vi skulle kunna använda i vården.

Vad tar du med dig från Södersjukhuset?

– Jag är internmedicinare och har jobbat mycket i akutsjukvården. Jag tänker mycket kring olika symtom och tillstånd och vilken vårdnivå det ska vara. På SÖS-akuten, liksom inom Kry, genereras också stora mängder data som man kan använda för att utveckla och förbättra. Jag har också en bakgrund på SBU där jag gjorde en postdok som projektledare och forskare och då gjorde jag en rapport om triage och flödesprocesser.

Nu går du till Kry som har fått en hel del kritik, inte minst från medlemmar av läkarkåren. Vad tänker du om det?

– Ja, jag vet. Jag har själv varit nervös för vad kollegorna ska tycka och tänka när man hoppar på ett sådant tåg. Men för att ens jobba som kliniker på Kry måste man gå igenom en introduktionsprocess. Sedan finns rutiner för tillstånd som går att handlägga och om vad som ska skickas vidare. Man kan i realtid rådfråga kollegor inklusive en bakjour. Det visste inte jag innan jag började jobba på Kry. Jag tänker att mycket av det här behöver visas upp utåt.

Mycket kritik har handlat om att diagnoser ställs på för lösa grunder och att antibiotika skrivs ut för lättvindigt. Vad säger du om det?

– Jag tycker det är befogat att ställa de frågorna. Vi har ett samarbete med Strama och planerar en studie om tonsillit. Vi följer alla typer av förskrivningar av antibiotika. Ett exempel är okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor. Där ligger följsamheten på 98–99 procent, men mycket har vi inte hunnit komma ut med. Det är ett långsiktigt arbete för att bygga förtroende.

Vad kommer du att sakna med Södersjukhuset och arbetet i landstingssjukvården?

– Alltså åh… SÖS är ett fantastiskt sjukhus, en regnbågsarbetsplats där alla är välkomna. En otroligt inkluderande miljö som alltid kommer att finnas i mitt hjärta. Och bara för att jag lämnar den offentliga vården för en tid betyder inte det att jag inte ska tillbaka dit. Jag hoppas att vi blir mer öppna att lära av varandra.

Är det bättre betalt på Kry än i landstingsvården?

– Jag har faktiskt gått ned i lön. Så det är inte pengarna. Någonstans kände jag att tekniken måste kunna ge lösningar. Men ingenjörerna behöver läkare som förstår sig på kontext och helhet, vi behöver helt enkelt lära av varandra.