De senaste fem åren har landstingen i Sverige tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten för arbetsmiljöproblem. Totalt dömde domstolen ut 31 viten, där den stora majoriteten handlar om överbeläggningar. Det visar Läkartidningens genomgång av alla domar där Arbetsmiljöverket krävt vite för att arbetsgivarna inte åtgärdat problemen.

Summorna varierar stort, från 30 000 kronor till en miljon. Det kan förklaras med hur gammal problematiken är. Ett exempel är Skåne, som förelagts fyra viten à en miljon kronor vardera för problem på Helsingborgs lasarett.

GRAFIK

Så mycket har landstingen dömts att betala i vite – klicka här för interaktiv grafik med vitesbelopp och antal viten!

– Det är en problematik som sträcker sig mer än tio år tillbaka i tiden. Det är därför vitesbeloppen höjts efter hand, säger Peter Burman, chef över Arbetsmiljöverket Region Syd.

– Det är ju en signal till Region Skåne att man verkligen måste komma till rätta med de här problemen. Vi har inte fått den effekten med de lägre vitesbeloppen.

Utvecklingen med stigande belopp är dock inget unikt för Skåne. Läkartidningen har undersökt vitesdomar som gäller arbetsmiljö från och med år 2000. Svenska landsting har sedan millennieskiftet betalat över 20 miljoner kronor i vite. Hälften av den summan har dömts ut de senaste fem åren, utan att antalet domar nämnvärt har förändrats.

Spelar det någon roll att beloppen gått från några tiotal tusen till en miljon?

– Vi har avslutat löpande vitesförbud som handlar om överbeläggningar på flera ställen i landet den senaste tiden, även inom Region Skåne. Men om det beror på att vitesbeloppen är avskräckande är svårt att säga, säger Peter Burman.

Nordvästra Skånes läkareförening är dock skeptisk till att höga viten hjälper.

– Vitesbeloppen urholkar bara sjukvårdsbudgeten ännu mer. Och det finns heller ingen förståelse i befolkningen när det står i Helsingborgs Dagblad att Helsingborgs lasarett har utdömts en miljon i vite, säger ordförande Marie Wedin.

Sett till antalet domar de senaste fem åren toppar i stället Region Gävleborg med tolv stycken. Summorna ligger oftast på 200 000 kronor. Domarna rör Gävle sjukhus och kommer främst från åren 2013 och 2014. Liksom i Skåne handlar det om placeringen av sängar, en problematik kopplad till överbeläggning.

Även miljonvitena i Skåne är från 2013 och 2014. Därefter har Arbetsmiljöverket inte genomfört lika många inspektioner, vilket skulle kunna förklara att inga fler domar har fallit. Men det finns fortfarande problem, och i år har anmälningarna till Arbetsmiljöverket börja öka igen.

– Sedan 2014 har det varit en ständig överbeläggningssituation. Det är fortfarande så att vi varje dag har överbeläggningar, säger Marie Wedin.

Bilden bekräftas av Kristina Grawé, tillförordnad verksamhetschef för specialiserad medicin i Helsingborg.

– Vi hade en lugnare period efter vitena. Men i dag är problemet åter aktuellt med att behöva vårda patienter i korridorer på våra medicinavdelningar eftersom behovet av sängplatser är större än vad sjukhuset kan erbjuda.

Hon nämner dock nya avtal med externa aktörer för att frigöra vårdplatser. Det finns också förhoppningar att fler patienter snabbare ska kunna flyttas över i kommunal vård, som en effekt av den nya lagen om samverkan vid utskrivning som trädde i kraft vid årsskiftet.

Läkarföreningens ordförande är dock mer krass.

– Så fort Arbetsmiljöverket har godkänt en handlingsplan lever man i en sorts fantasivärld. Men i verkligheten finns problemen ändå kvar, säger Marie Wedin.

– Sedan tar det x antal månader, så kräver någon av fackföreningarna en ny inspektion. Och så kommer en ny inspektion, ett nytt hot om vite, och en ny handlingsplan som inte heller fungerar. Och så rullar hjulet gång på gång.

Ser du något slut på problematiken i överskådlig framtid?

– Nej. Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid. 

Läs också:

Sjukhusen som toppar vitesligan

Överbeläggningar ett stort problem

Åtminstone två tredjedelar av de 32 vitesdomarna om arbetsmiljö de senaste fem åren kan kopplas till överbeläggningar. Andra problem kan vara luftkvalitet och störande ljud.

Av de 32 domarna i förvaltningsrätten upphävdes en dom gällande Västernorrland, ett vite på 30 000 kronor, av kammarrätten.