Beslutet som fattades av Region Uppsalas vårdstyrelse i går, måndag, omfattar bland annat ersättningsnivåer för digitala vårdmöten via videosamtal vid länets vårdcentraler. Ersättningen per besök uppgår till 210 eller 260 kronor beroende på yrkeskategori och ligger utöver den fasta ersättningen för varje listad patient.

De nya reglerna omfattar både privata vårdcentraler som har avtal med Region Uppsala och vårdcentraler som drivs i egen regi av regionen.

Vad gäller tekniken för själva videosamtalen har Region Uppsala valt en lösning som är helt integrerad med journalsystemet Cosmic. Det är en skillnad jämfört med de mycket omdebatterade privata vårdaktörerna som erbjuder digitala vårdmöten via mobilappar.

Enligt Region Uppsala ska videobesöken vid deras vårdcentraler föregås av en triagering av vårdpersonal. Exakt hur innehållet, inklusive just triagering, vid de digitala vårdmötena ska se ut är dock inte helt fastställt. 

– Det är inte klart ännu. Det som är klart är vårt val av lösning för själva videomötet. Där har vi vår utgångspunkt, en Skype-lösning egentligen, och att installera den teknik som behövs på alla vårdcentraler så att man därifrån kan börja utveckla användningen av det digitala vårdmötet. Förutsättningarna för detta tillskapas genom det här, säger Louise Arodén, enhetschef på e-hälsoenheten vid Region Uppsala, till Läkartidningen.

De nya reglerna för digitala vårdmöten i Region Uppsala börjar gälla den 1 april i år, och enligt Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala, är förhoppningen att videosamtal kan börja redan under våren.

– Flera vårdcentraler ligger i startgroparna och planen är att de ska komma igång med videosamtal under våren. Vi hoppas och tror att många patienter kommer att välja att kontakta sin vanliga vårdcentral i stället för att använda nätdoktorerna så snart de får möjlighet. Fördelarna för patienterna är så stora, säger hon i en kommentar på Region Uppsalas webbplats.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade på att vårdstyrelsen ska uppmana regionstyrelsen att verka för att öppna upp Cosmics gränssnitt och tillåta tredjepartsapplikationer att läsa och skriva information, men detta yrkande avslogs.

Läs också:

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Avgift klubbad för digitala vårdbesök

Digital vård ska utredas