Rättmedicinalverket, RMV, konstaterar efter en analys av det vetenskapliga underlaget att knäleden hos flickor mognar tidigare än vad som har varit känt. De medicinska åldersbedömningarna av flickor ska nu återupptas, men på grund av det nya kunskapsläget kommer myndigheten att göra förändringar i hur utlåtanden formuleras.

I ett pressmeddelande skriver RMV att i de fall där knä bedöms som moget och tänder som omogna hos flickor, eller det omvända, kommer RMV fortsättningsvis att använda utlåtandet »Resultatet tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen«.

I de fall där både knäled och visdomstand bedöms som omogna förändras utlåtandet från »Talar möjligen för att den undersökta är under 18 år« till »Talar för att den undersökta är under 18 år».

Bakgrunden till RMV:s analys av det vetenskapliga underlaget var att Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin, på debattplats i Läkartidningen i oktober förra året presenterade nya uppgifter från en vetenskaplig studie som indikerade att en majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon (MR-knä).

MR-knä och röntgen av visdomständer är de metoder som Rättsmedicinalverket (RMV) har valt för medicinsk åldersbedömning.

Mot bakgrund av uppgifterna valde RMV att se över metoden. Dessutom meddelade Migrationsverket att alla beslut gällande flickor som genomgått medicinsk åldersbedömning tillfälligt stoppas.

Enligt Rättsmedecinalverket föranleder deras nya analys inte några förändringar avseende utlåtanden för pojkar.

RMV kommer inte heller att göra nya bedömningar av de utlåtanden för flickor som gjordes under 2017, men det finns dock möjlighet för Migrationsverket att begära kompletterande yttranden på redan utfärdade utlåtanden från Rättsmedicinalverket.

Läs mer:

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Medicinska åldersbedömningar: Alla beslut gällande flickor stoppas

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden