Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, berättar för Dagens Medicin att 100 kronor är det förslag som ligger på bordet. Men han säger också att frågan diskuteras och att alla landsting måste »vara med på vagnen«.

SKL vill ha en samsyn bland de svenska landstingen, vilket Läkartidningen tidigare berättat. Det gäller bland annat patientavgift för digital vård. En anledning till att frågan aktualiserats är att den digitala vårdgivaren Doktor.se köpt en vårdcentral i Sörmland, ett landsting där primärvårdsbesök är gratis, vilket gör det möjligt för företaget att erbjuda gratis nätvård till hela Sverige.

Patientens hemlandsting får stå för kostnaden. När detta gäller de vårdgivare som tar ut en patientavgift, exempelvis Kry eller Min Doktor, subtraheras patientavgiften, vilket gör kostnaden mindre för hemlandstinget.

Ett digitalt vårdmöte kostar i de flesta fall 650 kronor för landstingen. Med en patientavgift på exempelvis 250 kronor får hemlandstinget betala 400 kronor. I Sörmland finns dock ingen patientavgift och hemlandstinget betalar därmed hela summan.

En enhetlig patientavgift på 100 kronor för ett digitalt besök skulle alltså innebära att hemlandstingen får betala mindre för besök hos Doktor.se, men mer för ett besök hos exempelvis Kry, som är den största aktören på marknaden.

SKL:s förslag om enhetlig patientavgift för digitala besök är en rekommendation för lägsta avgift. Landstingen kan välja att ta ut mer.

Beslutet är enligt Dagens Medicin tänkt att fattas i veckan.

 

Läs även:

Vill ha samsyn om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Digital vård får pengarna att rulla

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«