Det var i slutet av februari i år som Johan Bring, docent i statistik vid Uppsala universitet och Lars Rönnegård, professor i statistik vid Högskolan Dalarna, i en artikel i Svenska Dagbladet framförde mycket skarp kritik mot beräkningar som Socialstyrelsen gjort.

Enligt Svenska Dagbladet hade de båda statistikerna gått igenom det underlag som ligger till grund för den systematiska översikt om metoder för radiologisk åldersbedömning som Socialstyrelsen publicerade 2016 och där funnit »häpnadsväckande misstag och felaktigheter«.

Statistikerna pekade bland annat på fel i beräkningarna gällande risken för att ett barn misstas för en vuxen vid magnetkameraundersökning av knäled.

– De har beräknat sannolikheten att en person som enligt knäanalysen klassats som vuxen faktiskt är barn. Det är inte samma sak som att missta ett barn för en vuxen, sa Johan Bring till Svenska Dagbladet.

– Socialstyrelsen har alltså räknat ut en sannolikhet men skriver i sin tolkning att det är en annan. Myndigheten får inte göra så fundamentala tankefel, fortsatte han, och framhöll att hela rapporten borde göras om.

Efter kritiken gjorde Socialstyrelsen en första bedömning av slutsatserna i den systematiska översikten. Myndigheten kom fram till att slutsatserna fortfarande stämde, men inledde trots det ett arbete med att göra en egen, fördjupad bedömning av rapporten där Socialstyrelsens statistiker och sakkunniga på nytt ska kontrollera de statistika bedömningarna och tolkningarna av dessa.

Nu meddelar Socialstyrelsen att man dessutom bjudit in de statistiker som framfört kritiken till ett möte för att få höra mer av deras synpunkter.

När arbetet med den fördjupade bedömningen av rapporten är avslutad kommer Socialstyrelsen att ta ställning till eventuella revideringar och förtydliganden av rapporten.

Rättsmedicinalverket lutade sig mot den aktuella rapporten i valet av metod för genomförandet av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen, men rapporten mynnade också ut i en pilotstudie för att öka kunskapen om magnetkameraundersökning som metod, vilket Läkartidningen tidigare berättat. Pilotstudien genomförs vid Karolinska institutet och Blekinge tekniska högskola och ska redovisas den 31 maj i år.

Läs också:

RMV bedömer åter flickors ålder

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Europarådet kritiskt till Sveriges medicinska åldersbedömningar

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen