Sten Heckscher vid presentationen av Karolinska institutets granskning av Macchiarini-affären. Foto: Gunnar Ask

– Vi måste se till att fler får donera sina organ. Vi har en högre vilja att donera organ än vad som faktiskt blir utfallet i Sverige. Utredningen ska säkerställa att vi kan ändra lagar och regelverk för att det ska bli enklare men samtidigt vara förenligt med grundlagen och ta hänsyn till regeln om patientens samtycke till vård, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen konstaterar att den tidigare organdonationsutredningen, som blev färdig för mer än två år sedan, gav flera viktiga förslag för att antalet donationer skulle kunna öka. Dock menar regeringen att det fanns svårigheter i relation till grundlagen som behöver utredas vidare.

Läkartidningen har tidigare berättat att de juridiska svårigheterna bland annat handlar om samtycke till organdonation, samtyckesutredning till medicinska insatser i syfte att möjliggöra en donation samt hur man kan göra det lättare för människor att berätta om sin egen inställning till organdonation.

I det nya uppdraget, som ska slutredovisas senast den 1 maj 2019, ska Sten Heckscher utreda, analysera och lämna förslag om:

• vilka medicinska insatser som ska kunna göras på en levande människa i syfte att möjliggöra organdonation efter att denne har avlidit, samt om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som får göras och under hur lång tid de får pågå

• vad som ska gälla i fråga om den enskilda individens inställning till medicinska insatser/vård som görs medan personen är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att personen har avlidit

• vad som ska gälla i fråga om anhörigas inställning till medicinska insatser på en enskild individ som är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att denne avlidit.

Sten Heckscher ledde tidigare den utredning som granskade Karolinska institutets agerande i Macchiarini-affären.

Läs tidigare artiklar:

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar

Lagförslag om organdonation väntas i vår

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer

Proposition om donation på väg