Det var för ungefär två veckor sedan som de första fallen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, konstaterades. Nu har ytterligare fall upptäckts.

– Vi befarar att det kommer öka. Vi har smittspårat snart 400 patienter. Det är stor sannolikhet att vi kommer att spåra fler bärare, säger Maria Söderkvist, divisionschef för medicinsk service vid Landstinget Sörmland, till P4 Sörmland.

Landstinget har sedan tidigare meddelat att man vidtagit åtgärder för att förhindra spridning och för att snabbt kunna omhänderta prov. Bland annat har extrainsatta provlämningstider införts, och bemanningen av städpersonal på kvällar och helger har utökats.

Dessutom har personalen vid sjukhuset uppmanats att uppmärksamma och följa de riktlinjer som finns för att förhindra spridning.