Östersunds sjukhus. Foto: Annelie Åsén

– Jag tycker att det är fel att säga att lättvårdsavdelningen bara är dålig, men vi har försökt uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns många frågetecken med den, säger Sara Sehlstedt, överläkare på röntgen och styrelseledamot i Jämtlands läns läkarförening.

Region Jämtland Härjedalen beräknar att gå 200 miljoner kronor back bara i år. Lättvårdsavdelningen är en del i regionens program för att komma till rätta med ekonomin. Den ska börja användas i maj, i huvudsak bemannas av undersköterskor och någon eller några sjuksköterskor, och tanken är att den i längden ska kunna bespara Östersunds sjukhus tio vårdplatser. 

Sara Sehlstedt säger att rekryteringen pågår och att ett samverkansmöte snart ska hållas, så detaljerna är långt ifrån klara.

Facket tycker dock att det är orimligt att dra ner på vårdplatser på ett sjukhus som redan är hårt ansatt av personalproblem. De menar också att det finns en överhängande risk att patienter flyttas till lättvårdsavdelningen innan de är redo för det, på grund av platsbrist på de andra avdelningarna och press att skriva ut patienter.

– Det är inte en fråga om »om« utan »när« en patient felaktigt kommer att landa på lättvårdsavdelningen. Om man med den galopperande vårdplatsbristen vi har tvingas lägga för sjuka patienter på lättvårdsavdelningen kan det bli katastrof, säger Sara Sehlstedt.

Samtidigt är ansvarsfrågan ännu oklar.

– När patienterna blir mer vårdnadskrävande och någon måste hjälpa dem, var ska den doktorn komma ifrån då? Är det dagbakjourens uppgift? Det är ju inte så att det finns tomma hål i dagbakjourens almanacka, utan det är en ganska upptagen person. Då blir det en kedjereaktion där; vem tar hand om dagbakjourens andra uppgifter?

Jobbigast för läkarna på Östersunds sjukhus just nu är dock en annan förändring som genomförts ovanligt tidigt. Observationsavdelningen i anslutning till akuten har stängt på grund av sjuksköterskebrist. Det är något som annars händer sommartid.

– Det är mars och vi har redan stängt OBS. Vi har börjat med sommarschema i mars. Det känns inte bra. Det blir en väldigt lång sommar.

Sara Sehlstedt tycker att Region Jämtland Härjedalen har varit något förskonade från den personalbrist som landet i stort upplever.

– Men nu börjar vi drabbas av den fullt ut. Och med tanke på Jämtland Härjedalens urusla ekonomi så är vi tyvärr lite sämre rustade än många andra att hantera det. Regionens ackumulerade underskott har just passerat en miljard kronor, så vi håller andan inför de kommande besparingsförslagen.

 

Läs även:

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen

Oro för vården när ekonomin krisar