Läkartidningen har tidigare berättat om det planerade införandet av schemaläggning av läkares arbetstid fram till klockan 21 på vardagskvällar inom Stockholms läns landsting.

Nu har 653 läkare undertecknat en debattartikel i Svenska Dagbladet där de argumenterar för att landstingets införande av schemaläggning är en farlig väg att gå för sjukvården i Stockholm.

Bland annat pekar läkarna på att kontinuiteten försämras genom att patienter kommer att träffa olika läkare från dag till dag som alla ska upprätthålla det medicinska ansvaret. När detta ansvar sprids över fler blir helhetsbilden fragmentiserad och information riskerar att försvinna i överrapporteringar, menar läkarna.

Dessutom ifrågasätts syftet med att schemalägga läkare utöver dagtid på en vårdavdelning. Läkarna pekar på att andra yrkeskategorier såsom medicinska sekreterare, fysioterapeuter, dietister, biomedicinska analytiker och röntgenpersonal går hem när kvällen tar vid. 

Att då flytta läkarbemanning från dag till kväll innebär att arbete som utförs dagtid måste utföras på kvällstid. Om samma undersökningar, behandlingar och operationer ska kunna utföras utanför dagtid måste det enligt läkarna till stora resurser för att bemanna dessa övriga, och oumbärliga, personalkategorier kvällstid.

Dessutom anser läkarna att resurser läggs på fel saker. I stället för att förbättra schemaläggning och ersättning på obekväm arbetstid för sjuksköterskor, vilket enligt läkarna är ett huvudproblem i vårdplatsbristen, lägger landstinget resurser på att skapa samma problem för läkare.

Den här utvecklingen riskerar enligt läkarna att ytterligare öka kompetensflykt och vårdplatsbrist samt leda till fler vårdskador och dödsfall.

Läs också:

Stockholms läns landsting: Inget krav att schemalägga läkare

Läkare på Södersjukhuset säger upp sig efter ökad schemaläggning

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna