Som Läkartidningen kunde berätta i förra veckan gjorde läkarna i Skåne en namninsamling med dryga 200 underskrifter i protest mot Region Skånes val av chef till Centralsjukhuset Kristianstad, CSK. Kritiken handlade dels om att många läkare ville se en kollega i rollen, dels om synpunkter på den tilltänkta sjukhuschefens tidigare chefskap. 

Nu meddelar Region Skåne att kandidaten själv har dragit tillbaka sin ansökan.

– Jag kan förstå hennes beslut utifrån det motstånd som framkommit från läkarkåren. Det är ledsamt både för kandidaten och för oss som arbetsgivare att vi hamnat i detta läge, säger Karin Bengtsson, tillförordnad förvaltningschef för Skånevård Kryh, i ett pressmeddelande.

Facket i Kristianstad hade också synpunkter på hur rekryteringen gått till. Från början var det tänkt att den skulle ske regionalt och inte i den mer lokala förvaltningsenheten Skånevård Kryh. Men så blev det inte, berättade Östra Skånes läkarförenings ordförande Sahar Janfada-Baloo i en intervju med Läkartidningen.

Region Skåne framhåller att rekryteringsprocessen skötts korrekt »och i linje med vad man kommit överens om med de fackliga organisationerna«.

En ny rekryteringsprocess inleds inom kort. Chefspositionerna för övriga sjukhus i Skåne har tillsatts.

 

Läs även:

Över 200 läkare i protest mot sjukhuschef

De blir Skånes nya sjukhuschefer