Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen är inte nöjda med regionstyrelsens arbete. De anser bland annat att styrelsen inte har gjort tillräckligt för att vända den ekonomiska utvecklingen – som Läkartidningen tidigare har berättat landade underskottet för 2017 på 233 miljoner, vilket ger ett ackumulerat underskott på närmare en miljard.

Debatten på regionfullmäktigemötet tidigare i veckan blev lång, men till slut beviljades styrelsen ansvarsfrihet även i år, dock med en anmärkning.

51 ledamöter deltog i omröstningen. 26 röstade för att ge regionstyrelsen ansvarsfrihet, och 21 röstade emot. Fyra avstod från att rösta och fyra ledamöter var frånvarande.

– Det är ett jätteproblem för demokratin. Man ska kunna känna förtroende både för dem man valt för att ta ansvaret och de som ska kontrollera att vi sköter vårt uppdrag, säger ledamoten Anna Hildebrant, (MP) som röstade emot ansvarsfrihet, till Sveriges Radio P4 Jämtland.

Läs mer:

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen