Behandling med Ilizarov-metoden. Foto: Shutterstock/IBL

Läkartidningen har i flera artiklar rapporterat om turerna kring den läkare som stängdes av från sitt arbete vid Skaraborgs sjukhus efter att ha behandlat ett stort antal patienter med den så kallade Ilizarov-metoden.

Bland annat visade en tidigare utredning som initierades av sjukhuset att metoden använts på alltför vida indikationer och att bristerna lett till 37 fall av misstänkt vårdskada.

Enligt ett IVO-beslut som SVT Nyheter Väst tagit del av är myndigheten kritisk till att patienter behandlats med riskfyllda metoder trots att det inte var motiverat. Kritik riktas också mot ledningen och planeringen av ortopedklinikens verksamhet.

Bland annat skriver IVO i beslutet att kvalitetsansvariga läkare och flera kollegor signalerade om brister i handläggningen av patienter som opererats med den aktuella metoden, men att detta tolkades som ett uttryck för personliga motsättningar av den dåvarande sjukhusledningen.

Enligt SVT menar IVO dock att sjukhuset vidtagit förebyggande åtgärder, varför ärendet avslutas.

IVO har tidigare riktat skarp kritik mot den aktuella läkaren för dennes användning av Ilizarov-metoden och föreslagit att läkaren ska få en prövotid på tre år.

Läs mer:

Ilizarov-läkaren kritiseras skarpt

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling

Avstängd Skaraborgsläkare tillbaka – får annan tjänst

Chefläkare får JO-kritik för privat mejlväxling