Utspelen om Karolinska universitetssjukhuset duggade tätt på tisdagskvällen.

Dagens Nyheters debattsida publicerade gruppledarna i den styrande borgerliga Alliansen ett inlägg där de konstaterar att sjukhusets ekonomistyrning inte har hållit tillräcklig kvalitet och att uppföljningen av densamma har brustit. Yttersta ansvaret för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt har styrelsen – varför Alliansen avser att föreslå en helt ny styrelse på nästa landstingsfullmäktige i maj, skriver gruppledarna.

På senare tid har medier även rapporterat om flera fall av misstänkt jäv i beslut rörande Karolinska universitetssjukhuset. Bland annat har styrelseordföranden Anders Ekblom kritiserats för att sitta på dubbla stolar då han också är styrelseordförande i ett bolag vars tjänster sjukhuset köper för att genomföra kliniska studier.

Som ny ordförande föreslås Håkan Sörman, tidigare vd på Sveriges Kommuner och landsting. Vice ordförande blir Eva Fernvall, tidigare ordförande för Vårdförbundet.

Den sittande styrelsen kontrar med att med omedelbar verkan ställa sina platser till förfogande.

»Det viktigaste för oss är Karolinska universitetssjukhusets verksamhet och framgång. Vi vill undvika att en debatt kring styrelsen och dess arbete blir en distraktion och ett hinder för det fortsatta arbetet med Karolinska universitetssjukhuset«, säger styrelsens medlemmar i ett pressmeddelande.

I debattartikeln i Dagens Nyheter konstaterar Alliansens gruppledare att Karolinska universitetssjukhuset, med sina 16 000 medarbetare, inte är någon lättstyrd organisation. Förutom att byta ut styrelsen vill politikerna därför också tillsätta en utredning »med syfte att stärka det nära ledarskapet« på sjukhuset. Utredningen ska bland annat se över möjligheten att skapa flera fristående sjukhusenheter inom ramen för Karolinska universitetssjukhuset, i stället för att som i dag organisera verksamheten i två stora enheter i Solna respektive Huddinge.

Vidare stoppas försäljningen av den tomt som huserar de gamla sjukhusbyggnaderna i Solna, i väntan på en »gedigen genomgång« av de frågor kring fastigheterna som har väckts av sjukhusets medarbetare. Som Läkartidningen tidigare har berättat har läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset anmält sjukhusledningen till Arbetsmiljöverket på grund av de många problemen i den nya sjukhusbyggnaden – inte minst bristen på administrativa arbetsplatser.

Intäkten från försäljningen är viktig, skriver Alliansens företrädare i debattartikeln, men landstinget uppges klara att »vänta något på pengarna«.

I februari i år aviserade socialminister Annika Strandhäll att regeringen tillsätter en statlig utredning om turerna kring Nya Karolinska i Solna. Utredningen kommer att ledas av Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, och ska vara klar i slutet av 2019.

Läs också:

Dubbla roller för Karolinska universitetssjukhusets ordförande

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare – arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsråd jävig i beslut om Karolinska

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus