Kristdemokraterna påpekar att primärvården står inför större utmaningar i framtiden med exempelvis fler äldre. På torsdagen gick partiet ut i debattartiklar och presskonferenser för att med sin skuggbudget visa vad partiet vill inför valet i höst.

I en debattartikel i Dagens Samhälle föreslår partiet en rad åtgärder för att stärka primärvården. Det handlar bland annat om att öka antalet ST-läkare och att staten ska ta ansvaret för dimensioneringen av ST-utbildningen av allmänläkare. KD tycker också att primärvårdens åtagande ska definieras nationellt, att det ska vara större än i dag och innehålla ett preventivt uppdrag. 

Därtill föreslår partiet listning på enskilda läkare, inklusive ett listningstak. Totalt vill KD se 800 fler läkare i primärvården till år 2021, skriver partiet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sveriges läkarförbund är positivt.

– Att allt fler partier vill ha en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare är mycket bra, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

– Det är också positivt att KD vill se ett nationellt ansvar för fler ST-platser till specialister i allmänmedicin. Vi behöver fler allmänläkare.

I sin skuggbudget vill KD avsätta fem miljarder kronor de närmaste åren för att stärka primärvården med bland annat ökade öppettider, stärkt vårdgaranti och »fler behandlingsmöjligheter«. Ett sätt att använda pengarna är mobila team. Partiet vill även ha hårdare krav på huvudmännen att omfördela resurser från sjukhusvård till primärvård för att klara ett utökat uppdrag.

KD lyfter också vikten av att utveckla 1177 Vårdguiden och »bejaka digitaliseringens möjligheter och hantera dem klokt«.

Partiet ställer sig kritiskt till att landstingsdriven regi gynnas framför den privata och vill därför ha en översyn som garanterar konkurrensneutralitet.

Hela KD:s vårbudget finns på partiets hemsida.

 

Läs även:

Vårbudgeten: Satsning på bristkompetenser i vården

Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga 2018

Kan Borgholm-modellen bli lösningen för framtidens sjukvård?