Som Läkartidningen tidigare har rapporterat har den lokala läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna uttryckt en stark oro kring planeringen av lokalerna i sjukhusets nya byggnader, Nya Karolinska Solna (NKS). Oron har bland annat gällt bristen på administrativa arbetsplatser.

I början av februari lämnade facket in en 6:6a-anmälan till sjukhusledningen med krav på att få se åtgärder mot arbetsmiljöproblemen. Sjukhusledningens svar är dock inte tillfredsställande, uppger Tina Granholm, ledamot i läkarföreningens styrelse samt huvudskyddsombud, för Dagens Medicin.

– Vi har fått gehör från arbetsgivaren och det känns som att de vill lösa problemen nu, men vi tror inte att de kan. För att lyckas behöver vi och ledningen hjälp av Arbetsmiljöverket, säger hon till tidningen.

I anmälan till Arbetsmiljöverket lyfter läkarföreningen främst fram bristen på jourrum, arbetsrum och omklädningsrum. Enligt Tina Granholm finns det elva jourrum för 93 jourlinjer, vilket är långt ifrån tillräckligt.

Vidare anser läkarföreningen att man inte tagit tillräcklig hänsyn till professionens kunskap och åsikter i planeringen av exempelvis operationssalar, samt att ansvaret för arbetsmiljöfrågorna är otydligt i den nya organisationsmodell som har införts vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Förr var det klinikchefen men i den nya organisationen vet vi faktiskt inte vart vi ska vända oss, säger Tina Granholm till Dagens Medicin.

Läs också:

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare – arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Fortsatta IT-störningar på Nya Karolinska

Sjukhusdirektör medger brister vid barnakuten på NKS

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus