Skatterättsnämnden har enligt ett nytt förhandsbesked kommit fram till att momsbefrielsen inom vård och omsorg inte ska gälla för företag som hyr ut läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal.

Den nya tolkningen innebär enligt Svenska Dagbladet att det för privata vårdföretag, såväl som för landstingsägda vårdföretag, i ett slag blir 25 procent dyrare att hyra in vårdpersonal.

Dessutom blir det, om de nya reglerna står sig, 25 procent dyrare att anlita exempelvis läkare som arbetar via egna bolag.

Enligt Svenska Dagbladet bygger nämndens resonemang på att det är vårdcentralen eller sjukhuset som bedriver momsbefriad vård, medan hyrföretaget bedriver momspliktig personaluthyrning. I praktiken likställs hyrföretaget skattemässigt med exempelvis ett städföretag, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt Per Nyman, chef för vårdbolaget Aleris specialistsjukvård i Sverige, finns en risk att privata vårdcentraler i glesbygd slås ut om hyrpersonal blir momspliktig.

– Det är ju ingen hemlighet att både privat och offentligt drivna vårdcentraler i glesbygden är beroende av inhyrd personal. Om det blir 25 procent dyrare skulle det få omfattande konsekvenser, säger han till Svenska Dagbladet.

Organisationen Vårdföretagarna oroas också av det nya beskedet. Förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund uppger för Svenska Dagbladet att en konsekvens av den nya tolkningen är att det i praktiken blir en konkurrensfördel för den offentliga sektorn.

Även Stockholms läns landsting kan drabbas hårt av det nya beskedet. Detta eftersom man i stor omfattning driver offentlig vård, däribland merparten av de stora sjukhusen, i aktiebolagsform.

Landstinget uppger för Svenska Dagbladet att kostnaden för hyrpersonal under 2017 var 136 miljoner kronor. Enligt Svenska Dagbladet hade den med moms blivit 34 miljoner kronor dyrare.

Skatterättsnämndens beslut är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.