– Vi vill se annat ledarskap och ett verktyg är utnämningsmakten, sa socialminister Annika Strandhäll när reportrarna på presskonferensen pressade henne om varför Anne-Marie Begler får gå.

Under fredagens presskonferens beskrev Annika Strandhäll arbetet med Försäkringskassan som »ett stort renoveringsarbete«. Den nu avgående generaldirektören Anne-Marie Begler är en »doer«, en som fått saker att hända. Men nu vill regeringen se ett nytt ledarskap.

Något direkt fel i Anne-Marie Beglers arbete har inte funnits, menade Annika Strandhäll. Men hon påpekade att Försäkringskassan har två uppdrag: att fatta beslut om ersättning på försäkringsmässiga grunder och att ge individen det stöd den behöver.

– Vi ser att vi ligger väldigt långt fram i den ena delen, sa socialministern.

Nu måste regeringen se till att stödet till individen fungerar väl. Förutom en ny generaldirektör har regeringen också beslutat om att ändra portalparagrafen i regeringens regleringsbrev. 

Det ska göras på ett sätt som gör att individen känner ekonomisk trygghet och stöd att komma tillbaka i arbete. Socialministern påpekade också att den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap kan spela in i den biten. Därtill ska samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen stärkas.

Regeringen inrättar även en ny post i Försäkringskassan – en överdirektör. Denne ska fokusera på samarbete och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. Vem som får den tjänsten är inte klart än.

Det är däremot klart vem som blir tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Det blir Maria Hemström-Hemmingsson, som nu blir tjänstledig från arbetet som generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen. Hon var dessförinnan chef för socialförsäkringsenheten på Socialdepartementet.