Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Erika Ullberg är missnöjd med flera saker som knyter an till Nya Karolinska i Solna, NKS. En sådan sak är den så kallade tematiska organisationen som har ersatt den traditionella strukturen med kliniker.

– Det är min uppfattning att läkarföreningen har rätt: det är fel att slå sönder klinikerna, säger hon till Läkartidningen.

Vid nästa möte i landstingets ägarutskott på tisdag tänker hon därför fråga ut Melvin Samsom om vilka fördelar som egentligen finns med den nya modellen. Om hon inte övertygas om att den är att föredra, så kan hon och hennes parti yrka på ett återinförande av klinikerna.

– Jag kommer att ställa frågor om hur han motiverar de här mer experimentlika förändringarna som har varit väldigt konsultdrivna och som inte har betryggande evidens. 

Men du kan komma att övertygas av Melvin Samsoms argument?

– Jag skulle snarare säga att vi i oppositionen inte delar den styrande Alliansens uppfattning att Karolinska självsvåldigt ska få ta vilka beslut de vill om sjukhuset. Jag vill att man stoppar vidare inflytt till dess att tekniken är stabil och man har säkrat kapaciteten i sjukvården i länet.

Kommer du att kräva att man ska återgå till den gamla klinikstrukturen?

– Man måste återinföra klinikmodellen. Det är min analys.

Hur rimligt är det att bryta upp organisationsmodellen igen? Skapar det inte mer kaos?

– Det är en väldigt bra fråga. Man får ju vara försiktig som politiker så att man inte går in och detaljstyr. Men ingen har lyckats övertyga mig om att det var rätt att bryta upp klinikerna. 

Har du de andra oppositionspartierna med dig?

– Hur andra partier ställer sig återstår att se. Vi har ju, ibland samstämmigt och ibland med nyansskillnader, framför allt varit kritiska till konsultberoendet. 

 

Läs mer:

Yvonne Dellmark: »Se över hela Karolinskas uppdrag«

Här är Karolinskas nya styrelse

Karolinskas styrelse ger upp

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsråd jävig i beslut om Karolinska

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus