Läkartidningen har tidigare berättat att Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan den 1 mars i år infört tillfälligt anställningsstopp för vissa verksamheter mot bakgrund av förra årets stora ekonomiska underskott. Åtgärden mötte kritik både från fackligt håll och från oppositionen i regionen.

Med anledning av den senaste kvartalsrapporten, som visade ett underskott med 114 miljoner kronor, höll sjukhuset igår, tisdag, ett extra styrelsemöte. Vid mötet beslutades om förstärkta åtgärder för att få budgeten i balans.

– Vi har tagit beslut om att förstärka åtgärderna ytterligare. Det innebär ingen större förändring än tidigare utan handlar fortfarande om att verksamheten behöver minska med 300 heltidstjänster, säger Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelseordförande Johnny Bröndt (M) i en kommentar till SVT Nyheter Väst.

Enligt sjukhuset är en av de främsta anledningarna till underskottet att bemanningen under förra året ökade med 500 personer, vilket var mer än vad budgeten räckte till. Därtill ökade sjukhusets kostnader för köpt vård och för läkemedel.

I ett tjänsteutlåtande som SVT Nyheter Väst tagit del av framgår att sjukhusets områden nu ska justera personalbudgeten till en nivå som uppnår en ekonomi i balans, och därefter ska bemanningsplaner uppdateras. Dessutom ska riktlinjer för bemanningsföretag och inhyrd personal fastställas. Max en procent av personalkostnaderna får användas till inhyrd personal, med undantag för bristkompetenser.

Socialdemokraterna yrkade vid styrelsemötet på återremiss för att få en risk- och konsekvensanalys av förslaget, men yrkandet gick inte igenom.

Läs mer:

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska