Det var i februari i år som Svenska Dagbladet rapporterade om att två statistiker riktat kritik mot beräkningar som Socialstyrelsen gjort i en systematisk översikt av radiologiska åldersbedömningar som publicerades 2016.

Statistikerna pekade bland annat på fel i beräkningarna gällande risken för att ett barn misstas för en vuxen vid magnetkameraundersökning av knäled.

Den aktuella rapporten låg också till grund för Rättsmedicinalverkets, RMV:s, val av metod för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Med anledning av kritiken började Socialstyrelsen ett internt arbete med att se över rapporten. Dessutom bjöd myndigheten in de två kritiska statistikerna till ett möte för att få höra deras synpunkter. Detta möte hölls under onsdagen.

För Svenska Dagbladet uppger en av statistikerna, professor Johan Bring, att Socialstyrelsen medger att siffrorna är felberäknade.

– Vi var överens om det och om att nuvarande beräkningar inte kan ligga till grund för jämförelse av metoder. Det är allvarliga brister. Det står genomgående fel tolkningar av alla siffror, säger han till tidningen.

I ett eget pressmeddelande skriver Socialstyrelsen att de ger statistikerna rätt i att det var fel att skriva att myndigheten beräknat risken för att ett barn misstas som vuxen, när det i själva verket handlade om sannolikheten för att de som bedöms ha mogen knäled är barn.

Den aktuella rapporten ska nu revideras med tydliga skrivningar.

Däremot anser Socialstyrelsen att rapportens slutsatser, det vill säga att magnetkameraundersökning är en lovande metod som bör studeras vidare, kvarstår.

På Svenska Dagbladets fråga om det inte är bekymmersamt att Socialstyrelsens felaktiga siffror använts i två år svarar Lars-Torsten Larsson, avdelningschef vid Socialstyrelsen:

– Det är olyckligt att detta inte har uppdagats. Vår rapport är ett av de underlag som RMV använt för val av metod. Det är deras ansvar att förvalta och uppdatera den metoden.

Läs mer:

Socialstyrelsen bjuder in kritiska statistiker till möte

RMV bedömer åter flickors ålder

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Europarådet kritiskt till Sveriges medicinska åldersbedömningar

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen