Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Håkan Leif

Under tisdagskvällen meddelade den styrande alliansen i Stockholms läns landsting att de föreslår en helt ny styrelse för Karolinska universitetssjukhuset vid nästa landstingsfullmäktige i maj. Den nuvarande styrelsen svarade med att med omedelbar verkan ställa sina platser till förfogande.

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, hoppas nu på bättre förutsättningar för sjukhuset:

– Det är tydligt att Alliansen har föreslagit en annan ledning för sjukhusstyrelsen, vilket vi självklart hoppas betyder att de gör bedömningen att det krävs ett omtag med den planering som finns för sjukhusets verksamhet. Eftersom vi har framfört en hel del kritik så har vi förhoppningar om att det ska medföra en förbättring, säger hon till Läkartidningen.

Tycker du att det är rätt att styrelsen byts ut?

– Jag tycker att det är svårt för läkarföreningen att ha en åsikt om vem ska sitta där. Det är politikerna som väljer vem som sitter i sjukhusets styrelse, men vi försöker naturligtvis ha en konstruktiv dialog med den som är vald och har ansvaret.

Enligt Alliansens förslag föreslås Håkan Sörman, tidigare vd på Sveriges Kommuner och landsting som ny ordförande för styrelsen. Vice ordförande blir Eva Fernvall, tidigare ordförande för Vårdförbundet.

Har du några tankar kring de namnen?

– Vi väntar med att kommentera det tills de är på plats – om det nu blir så – och ser hur de då tänker kring det framtida arbetet. Vi har förhoppningar om att de ser med öppna ögon på det som händer och att vi konstruktivt kan diskutera fakta kring vad som behöver göras för att få verksamheten att fungera, säger Yvonne Dellmark.

– Vi menar att det nuvarande uppdraget, som ligger i den flera år gamla planen för Framtidens hälso- och sjukvård, inte räcker för en fullständig universitetssjukhusverksamhet. Planen har bara justerats marginellt trots att vården har helt nya förutsättningar i dag. Det handlar inte minst om att primärvården inte är utbyggd på det sätt som utgör grundförutsättningen för planen. För att de olika bitarna ska fungera tillsammans tycker vi att man behöver se över hela uppdraget, fortsätter hon.

Läkarföreningen har en längre tid pekat på omfattande problem med arbetsmiljön i Karolinska universitetssjukhusets nya lokaler i Solna, och argumenterat för att de gamla sjukhusbyggnaderna fortfarande behövs. Detta har de nu fått gehör för.

– Alliansen har faktiskt uttalat att man ska behålla gamla Karolinska för ögonblicket. Det skapar helt andra förutsättningar för en konstruktiv diskussion kring hur vi ska kunna lösa saker på området. Det ser jag fram emot, och från Läkarföreningens horisont tror jag att det har större betydelse än själva styrelseskiftet, säger Yvonne Dellmark.

En försäljning är förr eller senare ändå nödvändig, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Finansieringen av det nya sjukhuset bygger på att vi får in pengar från försäljningar. De som drömmer om att vi ska behålla den (gamla byggnaden, reds anm) kommer att bli besvikna, för det är inte möjligt.

Men landstinget behöver inte pengarna omedelbart, säger regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C).

– Vi har en väldigt stark ekonomi, till skillnad från vad man kanske får intryck av. Det gör att vi kan skjuta upp det här, så att det under flytten och de känsligaste åren finns överskottsplats.

Alliansen vill också se över möjligheterna till en lite annorlunda ledning av Karolinskas två sjukhusområden i Solna respektive Huddinge. Gustav Hemming menar att det finns fördelar med den sammanslagning som de rödgröna partierna en gång genomförde, men att det också är svårt för sjukhusledningen att vara tillräckligt närvarande för de anställda.

– Jag har själv läst det ni (på Läkartidningen, reds anm) har skrivit om sammanslagningen mellan Karolinska Solna och tidigare Huddinge sjukhus, och där belyser ni just att en sådan sammanslagning, eller ett för stort sjukhus, kan leda till för stora avstånd mellan personal och ledning.

Han säger att man kanske skulle kunna se en framtida organisation med olika »platsledning«. Men det är något som måste utredas.

Kan det leda till en annan struktur vad gäller posten som sjukhuschef?

– Det vill jag absolut inte spekulera i. De problem vi har haft är inte primärt något som handlar om sjukhuschefen. Det handlar om att det är en oerhört svårledd organisation och vi måste se till att sjukhuset kan ledas på ett effektivt och bra sätt som gör att personalen känner sig sedd. 

Läs också:

Här är Karolinskas nya styrelse

Karolinskas styrelse ger upp

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare – arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Så ska regeringen granska NKS-projektet