Tillgängligheten och kontinuiteten i svensk hälso- och sjukvård måste stärkas, anser regeringen. Med Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård« som grund har därför Anna Nergårdh, tidigare bland annat chefläkare i Stockholms läns landsting, fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och principer som kan göra att detta blir verklighet.

I juni förra året lämnade hon sitt första delbetänkande, »God och nära vård – en gemensam färdplan och målbild«. Det resulterade i sin tur i en proposition från regeringen, som riksdagen på onsdagen alltså röstade ja till.

Beslutet innebär att:

  • Landstingen ska organisera hälso- och sjukvården så att vården kan ges nära befolkningen, genom att flytta resurser från sjukhus till vård- eller hälsocentraler.
  • Den som är i behov av vård ska garanteras en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom tre dagar.

Det senare innebär såväl en skärpning som en breddning av den nuvarande vårdgarantin, som anger att den vårdsökande ska få träffa en läkare inom sju dagar. Förändringen har mött skarp kritik från läkarhåll – flera remissinstanser varnar för att den skärpta tidsgränsen kommer att sätta ytterligare press på en redan hårt ansträngd primärvård med ökade väntetider som följd.

Kritiken till trots antogs regeringens förslag – dock med ett så kallat tillkännagivande, ett uppdrag från riksdagen till regeringen om att ta initiativ till en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion. Syftet är, enligt riksdagens socialutskott, att stärka tillgången till en jämlik primärvård över hela landet.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Om bara en vecka, den 1 juni, presenterar utredaren Anna Nergårdh sitt andra delbetänkande – nu med fokus på hur ett nationellt utformat uppdrag för primärvården ska se ut.

Läs också:

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Ny vårdagaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti